Voedingsconcepten in de Nederlandse Ziekenhuizen – Een inventarisatie door de Stuurgroep Ondervoeding

Aantrekkelijke, goede en lekkere voeding in het ziekenhuis is erg belangrijk en draagt bij aan kwaliteit van verblijf. Naar aanleiding van de motie Dik-Faber / Bouwmeester (TK 2014-2015, 34000 XVI, nr. 90) heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de Stuurgroep ondervoeding verzocht om te inventariseren hoe Nederlandse ziekenhuizen de verzorging van maaltijden hebben ingericht en gefinancierd

 

Voedingsconcepten in de Nederlandse Ziekenhuizen – Samenvatting van de bevindingen

Optimale voeding tijdens ziekenhuisopname is essentieel bij de preventie en behandeling van ondervoeding, een probleem wat bij opname bij 14 tot 15% van de patiënten voorkomt, en geassocieerd is met een langer verblijf in het ziekenhuis (1). In december 2014 nam de Tweede Kamer een motie aan van Christen Unie en PvdA waarin werd verzocht te inventariseren welke voedingsconcepten er zijn in ziekenhuizen. Het ministerie van VWS gaf daarop de Stuurgroep Ondervoeding de opdracht om te inventariseren hoe Nederlandse ziekenhuizen de verzorging van maaltijden inrichten en financieren.

Kamerbrief over uitvoering motie inventarisatie voedingsconcepten

Minister Schippers (VWS) stuurt een brief aan de Tweede Kamer bij het rapport ‘Voedingsconcepten in de Nederlandse ziekenhuizen’. Dit rapport strekt tot uitvoering van de motie Dik-Faber / Bouwmeester. De inventarisatie van voedingsconcepten is uitgevoerd door de Stuurgroep Ondervoeding onder ziekenhuizen en biedt de aanknopingspunten om de voedingszorg in Nederlandse ziekenhuizen te verbeteren.

Download hier de Kamerbrief over uitvoering motie inventarisatie voedingsconcepten

Vergelijkbare berichten