26 november 2019 Themadag Thuiszorg

26 november 2019 Themadag Thuiszorg

 125,00

NCZ themadag voor cliëntenraden van thuiszorg over verschillende wetgevingen en financieringsstromen, indicatiestellingen, kwaliteitskader wijkverpleging, wel of niet gecontracteerde zorg etc. Veel ruimte voor vragen, discussie en netwerken

Themadag Thuiszorg

NCZ biedt een themadag voor (centrale) cliëntenraden en andere belangstellenden over cliëntenmedezeggenschap bij thuiszorg (ook wel wijkverpleging genoemd).

Thuiszorg is hulp en zorg aan huis voor mensen met een ziekte of beperking en kwetsbare ouderen. Het gaat in het kort om hulp bij het huishouden, begeleiding, persoonlijke verzorging en/of verpleging.

Thuiszorg kan vergoed worden door de gemeente vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), door de zorgverzekeraar vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) door het zorgkantoor vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz) door cliënten zelf vanuit een Persoons Gebonden Budget (Pgb) en  soms vanuit hun eigen portemonnee.

Zoveel verschillende financieringsmogelijkheden als er zijn, zoveel verschillende thuiszorgorganisaties zijn er ook. Groot en klein, separaat of als onderdeel van een grotere zorgorganisatie. In combinatie met huishoudelijke hulp en/of begeleiding of juist niet. Eén ding hebben de thuiszorgorganisaties gemeen: de wettelijke plicht om in cliënten medezeggenschap te voorzien (nu bij een erkenning Wet Toelating Zorginstelling (WTZi) en straks vanuit de nieuwe Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen ((Wmcz2018 vanaf 10 zorgverleners)

Soms zijn er één of twee leden binnen een clientenraad ‘portefeuillehouder(s) thuiszorg’ en soms is er een gehele cliëntenraad puur voor de thuiszorg.

Tijdens de Themadag Thuiszorg komen in twee rondes de volgende onderwerpen aan de orde:

  1. Kwaliteitskader en ontwikkelingen Thuiszorg door Ria van Haren

Er is veel gepubliceerd over het rechtmatig inzetten van de financiële middelen voor de thuiszorg. Tijdens de workshop nemen we de laatste stand van zaken over beleidsmatige ontwikkelingen door en kijken met name wat u als Cliëntenraad mee moet  /kunt.

Ook besteden we ruim aandacht aan het kwaliteitskader Thuiszorg 2019. Organisaties zijn verplicht meningen van cliënten te peilen en op een aantal cliëntaangelegenheden beleid te ontwikkelen. We gaan in op deze verplichtingen en kijken dan vooral naar de taake en mogelijkheden hierbij van de Cliëntenraad.

  1. WMCZ 2018 door Hans van Dinteren
  • Waarom is de wet vernieuwd
  • Wat betekent de nieuwe wet voor de cliëntenraden in de thuiszorg
  • Welke rol kan de cliëntenraad spelen in het besluitvormingsproces in de organisatie
  • Hoe kan de cliëntenraad zijn rol in dat besluitvormingsproces vormgeven
  • Welke stappen moet je als cliëntenraad zetten op weg naar de invoering van de WMCZ 2018

De bijeenkomst heeft een interactief karakter. Voor zover qua tijd mogelijk, kunnen eigen casussen worden ingebracht.

Programma:

9.30 – 10.00 uur:              Inloop met koffie en wat lekkers

10.00 uur                            Opening (plenair) met inleiding op sector

10.15 uur                            Ronde 1

12.30 uur                            Lunch

13.30 uur                            Ronde 2

16.00 uur                            Afsluiting met een hapje en een drankje

Gedurende de dag is er veel ruimte voor netwerken, discussie en vragen over de eigen situatie.

Cliëntenraden van thuiszorg uitrusten met kennis van actuele, belangrijke en interessante onderwerpen en handvatten bieden om de cliënten medezeggenschap (nog) beter vorm te geven.

Resultaat:

Aan het einde van de themadag zijn de grootste uitdagingen voor cliëntenraden van thuiszorg duidelijk, zijn de meeste vragen van cliëntenraden beantwoord en zijn complexe vragen geïnventariseerd om later gedegen op terug te komen. Ook hebben cliëntenraden gediscussieerd over of- en hoe zij invulling geven aan cliëntmedezeggenschap en of- en hoe deze (nog) beter kan worden ingezet.

Doelgroep:

(centrale) Cliëntenraden, patiënten adviesraden en andere vormen van cliënten medezeggenschap in de (thuis)zorg (dus ook Wmo raden en/of bewonerscommissies/huurdersverenigingen die zijdelings met een cliëntenraad te maken hebben), wijkverpleegkundigen, managers, bestuurders, toezichthouders van thuiszorg en andere belanghebbenden en belangstellenden naar cliënten medezeggenschap bij thuiszorg.

Hans van Dinteren, senior trainer, coach en adviseur medezeggenschap: Over de verschillende medezeggenschapsstelsels (Wmo en Wmcz), over het contact met de achterban en over medezeggenschap  bij het Kwaliteitskader Wijkverpleging. ( www.vandinterenconsultancy.nl)

Ria van Haren, voormalig wijkverpleegkundige en zorgbestuurder, thans Lead Auditor Hkz: Over actuele ontwikkelingen, indicatiestelling, rol zorgkantoor, financieringsstromen, scheidslijn wonen, zorg en huishoudelijke hulp, wijkteams, rol gemeenten, wel of niet gecontracteerde zorg.
( www.isfetadvies.nl)

€ 125.00 per persoon, inclusief koffie, thee, versnaperingen en lunch.

BTW wordt niet berekend vanwege de vrijstelling door de CRKBO registratie.

 

Datum: 

26 november 2019

9.30 – 16.30 uur

Locatie:

Vergadercentrum ’t Veerhuis
Nijemonde 4
3434 AZ Nieuwegein
Tel: 030 60 644 48

www.tveerhuis.nl

 

 

Prijs

€ 125.00 per persoon, inclusief koffie, thee, versnaperingen en lunch.

BTW wordt niet berekend vanwege de vrijstelling door de CRKBO registratie.

inschrijven
Beoordelingen (0)

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “26 november 2019 Themadag Thuiszorg” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer weten over onze organisatie? Neem contact op 06-51222505 of gebruik het contactformulier.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!