Ouder worden 2020-2040

Het aantal ouderen neemt toe tot 2050 – daarna hebben we blijvend met een gemiddeld oudere bevolking te maken. Met de groei van het aantal ouderen neemt tegelijkertijd het aantal ouderen met zorgvragen de komende decennia behoorlijk toe. Dit stelt ons voor de vraag hoe we de kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de ouderenzorg ook voor komende generaties kunnen borgen. Door het ministerie van VWS is de Dialoognota Ouder worden 2020-2040 opgesteld als document om de mogelijkheden daartoe te verkennen.

Download

Download de Dialoognota Ouder worden 20-40 (pdf)

 

De focus van deze nota ligt op ouder worden en ouderenzorg in de wijk en verpleeghuis. Dus op wat de oudere zelf kan en doet in de eigen omgeving of zorgomgeving. Dat betekent dat de netwerkzorg rondom ouderen, inclusief de huisarts wel wordt meegenomen in dit verhaal, maar bijvoorbeeld de medisch specialistische zorg niet.

Menukaart beleidsopties

Dit document is geen visie van het kabinet. Het is ook geen visie van het ministerie van VWS. Het bevat zelfs geen standpunten en er worden geen keuzes gemaakt. Dit document is een ‘menukaart’ van maatregelen die bij kunnen dragen aan de kwaliteit, toegankelijkheid en/of betaalbaarheid. Het document bevat ook niet alleen maar maatregelen waarover wij enthousiast worden; het document bevat ook een aantal pijnlijke maatregelen. Wellicht zijn ook zulke maatregelen nodig om de zorg voor ouderen ook in de toekomst te kunnen blijven bieden.

 

Online Dialoog

Tot medio maart willen we met u in dialoog. Wat is er nodig? Wat is urgent? Wat moet in ieder geval geregeld worden? Wat wordt in de aangeboden beleidsopties nog gemist? Waar moeten we beginnen? Uw kunt uw input in elk geval geven via de vragenlijst hieronder. In maart ronden we het document af, zodat het input geeft voor de vorming van het Regeerakkoord van een volgend kabinet.

Na het afronden willen we de gesprekken met u vervolgen om samen tot de goede uitwerking van een beleidsagenda te komen. De toekomstige zorg van ouderen is namelijk niet alleen een verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid; daar heeft iedereen een rol in.

 

 

Vergelijkbare berichten

2 reacties

    1. Geachte heer Koolen, Inmiddels staat de vragenlijst onderaan de pagina: https://ncz.nl/ouder-worden-2020-2040/
      Omdat deze vragenlijst vooral gericht is op bestuurders en beleidsmakers in de zorg, zullen wij een eigen vragenlijst, voor clientenraden, opstellen en binnenkort delen.

      Vriendelijke groeten, Marika Biacsics

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *