Stichting Academische Verpleeg(t)huiszorg (S-AVN) gaat van start! Het is tijd om de nieuwste ontwikkelingen en plannen te delen!

Academische Verpleeg(t)huiszorg legt de klemtoon op ZORG. Voor persoonsgerichte én informatiegestuurde zorg.

Wij laten behoeften van cliënten, ervaringskennis, praktijkkennis en wetenschappelijk kennis met elkaar versmelten.

Wij horen en zien wat cliënten graag willen en spreken af hoe we dat gaan doen. We regelen dat ons dat lukt en het ook doen. We signaleren dingen die tóch anders gaan en zorgen dat wát anders gaat, leidt tot een nieuwe kennisvraag of tot een verbetering.

Leren en onderwijs op de werkvloer.

Los!

Woonzorg Flevoland is de eerste zorgorganisatie die gaat starten met Academische Verpleeg(t)huiszorg. Het gaat om twee locaties in Flevoland. We beginnen met verpleeghuis De Hanzeborg, daarna volgt verpleeghuis De Uiterton.

Stagiaires en stagebegeleiding

De eerste hbo-v studenten zijn inmiddels begonnen met hun stage op één van beide beoogde AV-locaties. Er is een AV-praktijkopdracht gemaakt voor alle studenten (mbo en hbo) en er wordt een training over OERredeneren voorbereid. Voor de training worden ook stagebegeleiders en docenten uitgenodigd. Behalve dat de studenten er iets van leren, gaat de praktijkopdracht ook bijdragen aan het vorm en inhoud geven aan de leergemeenschap binnen AV.

Op vragen als ‘Welke voorbereiding is nodig voor een stagiaire op een AV?’ ‘Hoe dragen we het AV-eigene het beste over aan studenten?’ en ‘Op welke wijze kunnen de studenten een aanvullende rol spelen in het onderzoekende karakter van AV?’ hopen we in deze eerste AV-periode een antwoord te krijgen.

Ons logo:

 

 

 

 

 

 

 

Onze website:

www.verpleegthuiszorg.nl

Hier gaat u het komende jaar veel over horen! Ideeën zijn welkom.

Nieuws uit de stichting

Inmiddels heeft de stichting vier bestuursleden. Het gaat om:

Klaus Boonstra, Voorzitter
Desiree Winkelaar-Gerritsen, Secretaris
Dominique Terberg, Penningmeester
Marika Biacsics-van der Horst. Lid

De komende drie jaar

De AV-beweging start in Flevoland!

De provincie Flevoland heeft voor de komende 3 jaar subsidie toegezegd om het werk van de stichting verder vorm te kunnen geven en te zorgen voor borging.

(volgens de 12 activiteiten en het jaarrooster in de bijlage).

De 12 activiteiten van de stichting sept. 2019 – sept. 2022:

1. Voorlichtingsmateriaal maken/voorlichting geven.
2. Website (verder) inrichten.
3. Landelijke bijeenkomsten organiseren.
4. Voldoende OERdeskundigheid opleiden.
5. Ondersteunende ICT leveren en (door)ontwikkelen.
6. Helpen met subsidieaanvragen (o.a. voor onderzoek)
7. AV-‘keurmerk’systematiek realiseren.
8. Eisenkader leergemeenschap (mee)ontwikkelen.
9. Procedure ‘aanmelding en toetreding’ realiseren.
10. Nieuwe AV-locaties begeleiden naar AV-status.
11. Continue monitoring kwaliteit stichting (PDCA).
12. Realiseren ANBI of SBBI status.

Het jaarrooster 2019-2020 op hoofdlijnen:

 

 

 

 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *