25 januari 2024

10.00 – 12.30 uur

Newtonlaan 265, Utrecht

Geen kosten


In de gezondheidszorg komt seksueel grensoverschrijdend gedrag ook voor. In een ongelijkwaardige afhankelijkheidsrelatie, zoals in een zorgrelatie aan de orde is, levert dat problemen op. De aard van de zorgrelatie maakt dan ook dat het voor zorgverleners te allen tijde uit den boze is om te handelen naar verliefde gevoelens of anderszins de grens van het professionele te overschrijden. Een zorgverlener die dat toch doet en bijvoorbeeld seksueel getinte opmerkingen maak en/of contact heeft met een patiënt of cliënt, maakt zich schuldig aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hoewel vrijwel iedere zorgverlener weet dat het niet mag, komt het toch voor.

Dergelijke misstanden veroorzaken onrust en onbegrip in de samenleving gezien de maatschappelijke verantwoordelijkheid die de zorgsector draagt. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) kreeg in 2022 een derde meer meldingen dan in het jaar ervoor. Wellicht ook omdat seksueel grensoverschrijdend gedrag nu meer onder de aandacht van eenieder is. Seksueel grensoverschrijdend gedrag kan veel schade aanrichten voor de patiënt, de zorgverlener en de zorginstelling in kwestie. Het heeft ook gevolgen voor het imago van en het vertrouwen in de gehele zorgsector. Hierin is een rol weggelegd voor de zorginstelling in hoedanigheid van werkgever en in hoedanigheid van zorgverlener, maar ook voor de individuele zorgverlener zelf. Beroepscodes van zorgverleners, de meeste gedragscodes van zorginstellingen en de IGJ zijn duidelijk over seksueel getint gedrag richting de patiënt: “Het mag niet, het mag nooit.”

Event 'Grensoverschrijdend gedrag in de zorg' in Utrecht

Vanuit het oogpunt van preventie en bewustzijn en -wording praten wij u graag bij wat vanuit arbeidsrechtelijk en gezondheidsrechtelijk perspectief van u als zorginstelling wordt verwacht. U kunt denken aan vraagstukken als: welk preventief beleid zou u moeten hanteren om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen binnen uw zorginstelling? Wat kunt u als werkgever nog meer doen in het kader van het vasthouden en vergroten van bewustwording? Waar ziet de IGJ op toe en welke melding moet u doen indien u seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen de instelling vermoedt of constateert? Wat te doen als u signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag van een zorgverlener, diens collega’s of patiënt(en) ontvangt? En wat als daadwerkelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft plaatsgevonden? Of wanneer een (tucht)klacht tegen de betreffende zorgverlener wordt ingediend?

Sprekers

Suzanne Steegmans, advocaat arbeidsrecht in de zorg en gezondheidsrecht, en Astrid Kiewiet, advocaat gezondheidsrecht, zullen u informeren over de juridische kaders vanuit arbeidsrechtelijk en gezondheidsrechtelijk perspectief.
Daarnaast zal gastspreker dr. Ingrid Candel, psycholoog en deskundige op het gebied van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de zorgrelatie, u tijdens het seminar infomeren over de rol en positie van de zorginstelling en zorgverlener, over hoe het kan gebeuren dat zorgverleners, ondanks de duidelijke beroepscodes en boodschap van de IGJ, toch over de grens gaan en wat te (kunnen) doen nadat het is gebeurd. Ingrid Candel baseert zich op wetenschappelijk onderzoek en geeft diverse praktijkvoorbeelden om u een beter inzicht te geven. Ingrid geeft regelmatig voorlichting aan zorg- en onderwijsinstellingen en adviseert zorgverleners, die te maken hebben (gehad) met seksueel grensoverschrijdende situaties op de werkvloer. Ze is auteur van het boek #tot hier en niet verder.

Programma en locatie

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 25 januari a.s. op ons kantoor aan de Newtonlaan 265 te Utrecht. We starten om 10.00 uur (inloop vanaf 9.45 uur) en rond 12.00 uur sluiten wij de ochtend af met een aansluitende lunch.

Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomst.

Meer informatie of een vraag?

Event 'Grensoverschrijdend gedrag in de zorg' in Utrecht

Alide Eillert-Aalderink
Tel: +31 88 480 40 34
Mobiel: +31 6 820 907 03
alide.eillert@kienhuishoving.nl

Misschien ook interessant voor u

Oproep aan minister en NZa: stop bezuinigin­gen ouderenzorg

Niets doen is geen optie – IBO Ouderenzorg

Advies Raad van Ouderen zorgen om de ouderenzorg

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *