Vijf nieuwe versies van het Behandelpaspoort

Makkelijk lezen, slechtzienden, Turks, Marokkaans en Engels

Eerder al plaatsten wij een bericht over het Behandelpaspoort. Mede door onze aandacht heeft het Behandelpaspoort heel veel positieve reacties gehad, zoals ook te lezen op deze website .
Het ministerie van VWS heeft daarnaast het afgelopen jaar 45.000 Behandelpaspoorten gratis onder collega’s verspreid, wat ook weer tot veel enthousiasme heeft geleid.

Nieuwe versies

Woensdag 25 november (precies een jaar na de lancering van het Behandelpaspoort) zullen vijf nieuwe versies van het Behandelpaspoort verschijnen: een versie voor slechtzienden en een ‘makkelijk lezen versie’ (bestemd voor mensen die moeilijk lezen of bv cognitieve problemen hebben ontwikkeld), een Turkse, een Marokkaanse en een Engelse versie.

Vijf nieuwe versies van het Behandelpaspoort
Ester Bertholet

Specialist ouderengeneeskunde (arts) en initiatiefnemer van het Behandelpaspoort, Ester Bertholet: “Als mensen ziek worden, willen ze graag regie houden over de behandeling en de zorg die hen wordt aangeboden. Midden in de nacht als je je heel ziek voelt of als je veel pijn hebt, is echter geen goed moment om pas voor de eerste keer na te denken over behandelwensen, zoals of je wel of niet naar het ziekenhuis wilt of wie je contactpersonen zijn. Daarom heb ik het Behandelpaspoort gemaakt; een boekje dat je kan helpen om na te denken over je behandelwensen.”

Na de eerste (heel) positieve ervaring van collega’s met het Behandelpaspoort, ontstond al snel de vraag of er ook een grotere versie zou kunnen komen voor mensen met minder zicht. En na nog een aantal verzoeken voor speciale versies zijn we aan de slag gegaan en kunnen we nu heel trots de volgende versies laten zien:

  • Een versie voor slechtzienden; groter formaat en lettertype, rustiger opmaak, meer contrast.
  • Een ‘makkelijk lezen versie’ (bestemd voor mensen die moeilijk lezen of bijvoorbeeld cognitieve problemen hebben ontwikkeld); groter formaat, kortere zinnen, geen moeilijke woorden, illustraties.
  • Een Turkse versie; groter formaat, illustraties, uitleg over de Nederlandse gezondheidszorg t.a.v. behandelwensen.
  • Een Marokkaans-Arabische versie; idem aan Turks. Bestemd voor Marokkaanse ouderen in Nederland, Arabische taal is op hen aangepast (dus niet het hoog-Arabisch van bijvoorbeeld Palestina).
  • Een Engelse versie; zelfde formaat als het originele Behandelpaspoort, letterlijke vertaling. Gericht op de Nederlandse gezondheidszorg.

Ik hoop dat met deze versies nog meer mensen een handvat krijgen om hun behandelwensen te bespreken en vast te leggen. En dat het meer gewoon wordt om te praten met naasten en hulpverleners over wat jíj belangrijk vindt als het over je gezondheid en welzijn gaat.”

Cliëntenraden kunnen een rol spelen bij het onder de aandacht brengen van het Behandelpaspoort bij cliënten en bij zorgbestuurders, managers en zorgverleners! 

Meer informatie over het Behandelpaspoort: www.behandelpaspoort.nl

Andere initiatieven van Ester Bertholet:

www.praktijkouderengeneeskunde.nl

www.onsraadhuis.com

 

 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *