Wmcz

IS UW ORGANISATIE WMCZ2018 PROOF?

1 juli 20 gaat de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018 (Wmcz2018) van kracht. Is uw organisatie Wmcz2018 proof? Heeft u al een cliëntenraad? ...

Checklist Cliëntenraad

Checklist voor (centrale) cliëntenraden en zorgbestuurders. Een serieuze gesprekspartner kunnen zijn, begint bij het eigen functioneren van de cliëntenraad. ...

Wetsvoorstel Wmcz2018 aangenomen door Eerste Kamer!

Vandaag, 21 mei 2019, heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wmcz2018 als hamerstuk afgedaan! Dit betekent dat er tijdens de plenaire vergadering niemand het woord wenste te voeren, en dat het wetsvoorstel zonder stemming is aanvaard. Na ruim 20 jaren van onderzoek, veldwerk, consultatierondes, een gesneuveld...

Wmcz2018 als hamerstuk

De Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 14 mei 2019 het eindverslag uitgebracht. Het wetsvoorstel Wmcz2018 wordt op 21 mei 2019 als hamerstuk afgedaan! Door het uitbrengen van het eindverslag geeft de commissie te kennen dat zij van mening is dat de plenaire behandeling van het...

Ministerraad akkoord met het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg
Internetconsultatie AMvB van Wmcz2018 van start

Internetconsultatie AMvB van Wmcz2018 van start De algemene maatregel van bestuur (AMvB) is een besluit van de regering waarin de regels uit de Wmcz2018 verder worden uitgewerkt. Zodat niet alle details in de wet zelf geregeld hoeven te worden. Bovendien kan de AMvB indien nodig, veel...

Minister vraagt uitstel voor memorie van antwoord Wmcz2018

[caption id="attachment_29626" align="alignleft" width="250"] Bruno Bruins, minister voor Medische Zorg en Sport van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport[/caption] Minister Bruno Bruins van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vraagt om uitstel van zijn antwoorden op het voorlopige verslag door de Eerste Kamer over het wetsvoorstel Wmcz2018 In het...

NCZ