Interview met Edwin van der Voort voorzitter cr en ccr Laurens
| |

Interview met Edwin van der Voort voorzitter cr en ccr Laurens

Wat gaat de nieuwe Wmcz2018 betekenen voor de bestaande cliëntenraden en haar leden? Wat mogen zij verwachten, met welke vragen lopen zij rond en hoe gaat hun werk er de komende jaren uitzien? De antwoorden op deze vragen worden onder meer gezocht in de paneldiscussie tijdens het Symposium Wmcz2018, gelijk…

Wetsvoorstel Wmcz2018 aangenomen door Eerste Kamer!

Vandaag, 21 mei 2019, heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wmcz2018 als hamerstuk afgedaan! Dit betekent dat er tijdens de plenaire vergadering niemand het woord wenste te voeren, en dat het wetsvoorstel zonder stemming is aanvaard. Na ruim 20 jaren van onderzoek, veldwerk, consultatierondes, een gesneuveld wetsvoorstel en 10 jaar…

Wmcz2018 als hamerstuk

De Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 14 mei 2019 het eindverslag uitgebracht. Het wetsvoorstel Wmcz2018 wordt op 21 mei 2019 als hamerstuk afgedaan! Door het uitbrengen van het eindverslag geeft de commissie te kennen dat zij van mening is dat de plenaire behandeling van het wetsvoorstel voldoende is voorbereid….

Antwoorden op vragen over Wmcz2018 aan de Eerste Kamer door Minister Bruins

Antwoorden op vragen over Wmcz2018 aan de Eerste Kamer door Minister Bruins

In het ‘memorie van antwoord’ van 26 april jl. geeft Minister Bruno Bruins antwoorden op de vragen die zijn gesteld door De Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) . Download hier de memorie van antwoord inzake het wetsvoorstel Wmcz2018 Op 14 mei 2019 wordt de nadere procedure besproken…

Minister vraagt uitstel voor memorie van antwoord Wmcz2018

Minister Bruno Bruins van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vraagt om uitstel van zijn antwoorden op het voorlopige verslag door de Eerste Kamer over het wetsvoorstel Wmcz2018 In het verslag werd de minister verzocht om zijn antwoorden uiterlijk 1 maart 2019 te geven. De minister geeft per brief aan de Eerste Kamer…

|

NCZ schrijft brief aan Eerste Kamer inzake Wmcz2018

NCZ schrijft brief aan Eerste Kamer inzake Wmcz2018 NCZ is blij dat het wetsontwerp Wmcz2018 eindelijk de Eerste Kamer heeft bereikt. Gelukkig worden cliënten en hun vertegenwoordigers de afgelopen jaren steeds meer gehoord in de zorgsector, in de huidige WMCZ wordt dat onvoldoende ondersteund. NCZ hoopt dat de wet zonder…

| |

15 januari 2019 voorbereidend onderzoek Wmcz2018

Het voorbereidend onderzoek door de Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vindt plaats op 15 januari 2019. Voordat een wetsvoorstel in de plenaire vergadering komt, vindt er een vooronderzoek plaats in een Eerste Kamercommissie. Dit is de eerste fase van de schriftelijke voorbereiding door Eerste Kamercommissies. Na ontvangst van een wetsvoorstel…

| |

Wetsvoorstel Wmcz2018 met algemene stemmen aangenomen

Het wetsvoorstel Wmcz2018 is op 20 november 2018 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. Hier leest u de highlights van het plenaire debat dat vooraf ging aan de stemming Hier leest u op welke wijzigingen is gestemd en die van toepassing zijn op het wetsvoorstel De Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid,…

DE HIGHLIGHTS VAN HET VERVOLG PLENAIRE DEBAT WMCZ2018
| |

DE HIGHLIGHTS VAN HET VERVOLG PLENAIRE DEBAT WMCZ2018

16 november jl. was het vervolg op het plenaire debat in de Tweede Kamer over de Wmcz2018 van 12 september 2018. De highlights van het vervolg debat: Ja-Tenzij i.p.v. Nee-mits Carla Dik-Faber (Christen Unie), Evert Jan Slootweg (CDA), Maarten Hijink (PvdA), Vera Bergkamp (D66), Corinne Ellemeet (GroenLinks) John Kerstens (PvdA) ondertekenen een…

Yvonne Nijhuis: ‘De nieuwe WMCZ zal cliëntenraden helpen’
| |

Yvonne Nijhuis: ‘De nieuwe WMCZ zal cliëntenraden helpen’

Yvonne Nijhuis, advocaat gezondheidsrecht bij Kienhuis Hoving, is de eerste spreker op het NCZ-symposium Van inspraak naar invloed. Zij staat stil bij de wettelijke kaders die de rechten van cliënten versterken. Hierbij zal ze het hebben over de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz), Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking…

Blog: Bezwaren tegen cliëntenmedezeggenschap ongegrond
| |

Blog: Bezwaren tegen cliëntenmedezeggenschap ongegrond

Hogere kosten en meer regeldruk worden genoemd als bezwaren  tegen de inrichting van cliëntenraden zoals het Wetsvoorstel medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) voorschrijft . Een nogal populistisch argument als excuus om cliëntenmedezeggenschap niet goed te hoeven regelen. Schrijft Marika Biacsics o.a. in een blog op Zorgvisie. Lees hier de volledige…

End of content

End of content