Op 3 mei stuurde NCZ een open brief aan Minister Hugo de Jonge over de schrijnende situaties in de verpleeghuizen en in de gehandicaptensector vanwege de sluiting van instellingen en het verbod op bezoek. Wij lieten weten niet voor en niet tegen de maatregelen te zijn, maar de situaties te betreuren en begrip te hebben voor alle betrokken partijen zoals cliënten, verwanten, mantelzorgers, zorgverleners en zorgbestuurders.

Ook deden we een oproep aan de Minister om ons te helpen de medezeggenschap weer aan te jagen, na de corona lockdown, waardoor veel cliëntenraden op een zijspoor werden gezet en er van medezeggenschap geen sprake meer was.

Open brief aan minister Hugo de Jonge over coronamaatregelen

Op 25 juni jl. ontvingen wij schriftelijk antwoord van de directeur van de afdeling Patiënt en Zorgverordening, de heer Fred Krapels. De inhoud van deze brief luidt als volgt:

Geachte mevrouw Biacsics,

Uw blijk van waardering voor alle inzet – ook op rijksniveau- om de crisis door het coronavirus in goede banen te geleiden, stel ik zeer op prijs. Met u hoop ik dat door een gezamenlijk inspanning van iedereen het aantal besmettingen beperkt kan blijven en dat op korte termijn afdoende oplossingen gevonden worden om het virus meer definitief aan te pakken.

U richt zich tot mij met het volgende verzoek.

Per 1juli a.s. wordt de nieuwe Wmcz 2018 van kracht. Deze wet beoogt de inspraak en medezeggenschap van cliënten en cliëntenraden in de zorg te versterken. U constateert dat door de coronamaatregelen er op dit moment nauwelijks sprake is van inspraak of medezeggenschap. U meent dat het cliëntenperspectief niet langer buiten spel kan blijven staan en het vliegwiel op lokaal en op landelijk niveau weer aangejaagd moet worden. U vraagt mij om uw inzet om medezeggenschap weer op gang te brengen en te ondersteunen en dat aan u kenbaar te maken.

Graag voldoe ik aan uw verzoek. Ook in de huidige situatie is communicatie met patiënten en cliënten immers van belang en moet het cliëntperspectief in de zorg de aandacht krijgen die het verdient. Deze boodschap is ook verwoord in de brief aan het LOC en de landelijke koepels van zorgaanbieders inzake de vaststellings­ termijn van de medezeggenschapsregeling  Wmcz 2018 (brief van 15 mei jl) .

Uiteraard verwacht ik – nu de crisissituatie onder controle is – van zorgaanbieders dat zij zich inzetten om per 1juli a.s. aan de wet te gaan voldoen . DeIGJ zal na 1 juli daarop ook gaan toezien .

Zoals u weet zal deIGJ niet direct vanaf 1juli actief gaan handhaven op de nieu­ we wettelijke bepalingen rondom medezeggenschap bij die zorgorganisaties die door de coronacrisis nog niet in alle opzichten voldoen aan de nieuwe wet. Dat geeft cliëntenraden en zorgorganisaties de gelegenheid om de zaken zorgvuldig te regelen.

Een bijdrage van uw kant om in de zorg het vliegwiel aan te jagen , teneinde cliën­ tenraden en besturen van zorginstellingen weer in beweging te brengen om werk te maken van een goede medezeggenschap , past daar uitstekend in.

Hopelijk kan mijn ondersteuning van uw initiatief daar ook aan bijdragen.

Met vriendelijke groet,

 

 

 

PDF brief Fred Krapels VWS 25-6-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *