Podcast: De cliëntenraad en juridische geschillen; wie betaalt de kosten rechtsbijstand?

In een korte podcastserie over de Wmcz 2018 (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen) praten Yvonne Nijhuis en Astrid Kiewiet (advocaten gezondheidsrecht) je samen met gastspreker Marika Biacsics (directeur NCZ) bij over diverse onderdelen van deze wet. In deze derde aflevering komt het onderwerp juridische procedures en de vergoeding van de kosten van rechtsbijstand aan de orde.

Cliëntenraden hebben op grond van de Wmcz 2018 verschillende mogelijkheden om een geschil met de Raad van Bestuur voor te leggen en vice versa (bijvoorbeeld bij de (Landelijke) Commissie van Vertrouwenslieden en de Governancecommissie Zorg). Bovendien bepaalt de Wmcz 2018 wanneer de kosten van rechtsbijstand voor de cliëntenraad door de Raad van Bestuur worden vergoed. In deze podcastaflevering bespreken wij de werkwijze van de juridische procedures, in welke situaties de kosten voor rechtsbijstand al dan niet worden vergoed door de Raad van Bestuur en wat wij tegenkomen in de praktijk. Luister voor een compleet overzicht ook de eerdere podcastafleveringen over de medezeggenschapsregeling en good governance.

Zie ook:

Podcast: Medezeggenschapsregeling cliëntenraden: ready to go?

Podcast: Good governance in de zorg en de Wmcz

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *