Geachte heer De Jonge, beste Hugo,

Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en vicepremier

Dit is geen verzoekbrief noch een protestbrief. Die heeft u vast voldoende ontvangen in de afgelopen weken. Dit is een uiting vanuit het hart van een Netwerk van Cliëntenraden in de Zorg. En tevens een blijk van waardering voor al uw inzet en die van de andere bewindslieden en van de rijksambtenaren ten aanzien van het coronavirus.

Natuurlijk is het ook ons niet ontgaan. De schrijnende situaties vanwege het ‘op slot’ gaan van de verpleeghuizen. Daarbij hebben wij de vreselijke beelden van onbestorven weduwen en weduwnaars voorbij zien komen. En van wanhopige mantelzorgers. En van kinderen die hun ouders niet meer konden bezoeken en vice versa.

De discussies zijn op nauwe voet gevolgd. De verzoeken én de protesten. We hebben berichten van cliëntenraden, cliënten en mantelzorgers ontvangen en met zorgverleners en zorgbestuurders is digitaal en telefonisch gesproken. Daarbij is ons opgevallen dat er een duidelijke tweedeling bestaat tussen voor- en tegenstanders onder alle partijen.

Wij hebben er niet voor gekozen mee te doen aan de verzoeken om het bezoekbeleid te versoepelen, dan wel om maatwerk mogelijk te maken. Noch om mee te doen aan de verzoeken om dit juist niet te doen.

Dat we niet voor het één zijn betekent niet dat we tegen zijn of voor het andere zijn. Á priori behartigen wij de belangen van cliënten en verwanten. Maar de gezondheid en het welzijn van de één (cliënten en mantelzorgers) weegt niet zwaarder dan die van de ander (zorgverleners). Bovendien, de gezondheid en het welzijn van zorgverleners is één op één verbonden met die van cliënten. Aldus, we snappen de Duivelse dilemma’s.

Het afwegingskader ‘Nee tenzij’ in de gehandicaptensector is ons inziens een goed uitgangspunt voor nu. Dit initiatief zou wat ons betreft ook geschikt gemaakt kunnen worden voor de verpleeghuissector. Maar een universele aanpak bestaat er volgens ons niet.

Dat er desondanks bestuurders zijn die toch (nog) geen bezoek toe durven laten, begrijpen we ook. Wij hopen dat deze bestuurders in uitzonderlijke gevallen, in ieder geval, kiezen voor een andere creatieve oplossing. Voorbeelden hiervoor zijn er inmiddels genoeg.

Hopelijk zullen de dalende coronacijfers bijdragen aan oplossingen op korte termijn voor alle betrokken partijen. Wij wensen u en de andere bewindslieden hierbij heel veel sterkte en wijsheid toe, de komende tijd!

Dan toch één verzoek..
U weet dat op 1 juli a.s. de nieuwe wet Wmcz2018 van kracht gaat. Deze wet beoogt de inspraak en medezeggenschap van cliënten en cliëntenraden in de zorg te versterken. Door de coronamaatregelen is er op dit moment nauwelijks sprake van inspraak of medezeggenschap. Wat begrijpelijk is. Echter, er zijn twee maanden verstreken en het cliëntenperspectief kan niet langer buiten spel blijven staan! Zowel op lokaal als op landelijk niveau moet het vliegwiel weer aangejaagd worden. Hier dragen wij graag aan bij. Het zou ons enorm helpen als u dit wilt ondersteunen en kenbaar wilt maken.

Met vriendelijke groeten,

Marika Biacsics – van der Horst
Directeur-bestuurder

T: 0031 (0) 6 51 222 505

E: marika@ncz.nl

Open brief aan minister Hugo de Jonge m.b.t. coronamaatregelen en bezoekbeleid in verpleeghuizen en de Wmcz2018

 

 

Vergelijkbare berichten

3 reacties

  1. Ik dank de minister voor zijn inzet tot nu toe
    Ik neem hem niet kwalijk sommige besluiten laat te nemen. Zorgvuldigheid is van levensbelang in deze tijd.. petje af voor u.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *