Good Governance

CWZ Nijmegen wint NIAZ Jaarprijs 2018

Het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) Nijmegen is winnaar van de NIAZ Jaarprijs 2018! Het ‘Diabetes Groeimodel en de Oudercursus Los Vast’ van de zorginstelling werd uitgeroepen tot beste initiatief om de zorg beter te maken. Met de Jaarprijs bevordert het Nederlands Instituut voor Accreditatie in...

IGZ en Nza presenteren kader Toezicht op Goed Bestuur
IGZ en Nza presenteren kader Toezicht op Goed Bestuur

Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ.nl)   De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben samen een kader 'Toezicht op Goed Bestuur' opgesteld. Zij willen hiermee duidelijk maken wat zij verstaan onder Goed Bestuur in de Zorg. En wat zij verwachten ten aanzien...

Governance
Taboes in Organisaties: Holacratie

Er is veel te zeggen en te doen over control, gehoorzaamheid en discipline in organisaties. Kees Tillema laat in zijn vlog zien dat wanneer je veel meer helderheid in je organisatievoering brengt, je juist veel minder op de cultuur hoeft te letten!...

Hervorming langdurige zorg
In gesprek met Cliëntenraden, raden van Toezicht en Raden van Bestuur

In gesprek met Cliëntenraden, raden van Toezicht en Raden van Bestuur Op donderdagavond 7 april gingen directie Langdurige Zorg en directie Markt en Consument in het kader van het plan Waardigheid & Trots in gesprek met cliëntenraden, bestuurders en toezichthouders van verpleeghuisinstellingen die als voorbeeld kunnen...

Veilig melden
Kamerbrief over veilig melden

Minister Schippers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de mogelijkheden om disfunctioneren veilig te melden in de verschillende zorgsectoren en over de vraag of klokkenluiders voldoende beschermd zijn....

goed bestuur in de zorg
Voortgangsrapportage goed bestuur in de zorg

Voortgangsrapportage over goed bestuur in de zorg van Minister Edith Schippers en Staatssecretaris Martin van Rijn aan de Tweede Kamer.

Tijdens het Algemeen Overleg (AO) Governance in de zorg van 11 juni 2015 is toegezegd de Kamer jaarlijks te informeren over de stand van zaken van de agenda goed bestuur in de zorg. Dit is de eerste voortgangsrapportage. In een brief hebben Minister Edith Schippers en Staatssecretaris Martin van Rijn uiteengezet wat hun ambities zijn rond goed bestuur in de zorg. Om deze ambities te realiseren hebben zij daarin maatregelen aangekondigd die zijn gericht op vier aandachtsgebieden:
NCZ