Désirée Hairwassers: ‘Je moet je als cliënt gehoord voelen als je een klacht hebt’
|

Désirée Hairwassers: ‘Je moet je als cliënt gehoord voelen als je een klacht hebt’

Een van de sprekers tijdens het symposium Van inspraak naar invloed is gezondheidswetenschapper en borstkankeractiviste Désirée Hairwassers. Zij zal over haar eigen ervaringen met klachten in de zorg vertellen. Haar presentatie luidt “Een klacht is een kans”. Hairwassers geeft met haar bijdrage aan het symposium een heldere boodschap aan cliëntenraden:…

IGZ en Nza presenteren kader Toezicht op Goed Bestuur
| |

IGZ en Nza presenteren kader Toezicht op Goed Bestuur

Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ.nl)   De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben samen een kader ‘Toezicht op Goed Bestuur’ opgesteld. Zij willen hiermee duidelijk maken wat zij verstaan onder Goed Bestuur in de Zorg. En wat zij verwachten ten aanzien van kwaliteit, veiligheid,…

In gesprek met Cliëntenraden, raden van Toezicht en Raden van Bestuur
| |

In gesprek met Cliëntenraden, raden van Toezicht en Raden van Bestuur

In gesprek met Cliëntenraden, raden van Toezicht en Raden van Bestuur

Op donderdagavond 7 april gingen directie Langdurige Zorg en directie Markt en Consument in het kader van het plan Waardigheid & Trots in gesprek met cliëntenraden, bestuurders en toezichthouders van verpleeghuisinstellingen die als voorbeeld kunnen dienen voor wat betreft de inrichting van de medezeggenschap, waar een cliëntenraad een sterke gesprekspartner is en een manier heeft ontwikkeld om de stem van de cliënt goed naar voren te brengen bij het bestuur.

End of content

End of content