Ouder Worden 2040 is een landelijk programma waarin samen met alle betrokkenen een visie ontwikkeld wordt- en een transformatieagenda opgesteld wordt- voor de toekomst van ouder worden in Nederland.

Bron: ouderworden2040.nl


Wat gaan ze doen?

Ouder Worden 2040 is een landelijk programma waarin wordt samengewerkt om een maatschappelijk gedragen visie en transformatieagenda voor de toekomst van het ouder worden in Nederland te formuleren. Samen met iedereen die betrokken is bij ouder worden. Het is van belang dat er breed maatschappelijk draagvlak tot stand komt voor deze visie, zodat er voor een langere periode een richtsnoer is voor iedereen die hier in de praktijk mee aan de slag moet gaan. Vele strategische beslissingen en innovaties bijvoorbeeld op het gebied van wonen en zorg maar ook op het gebied van werk, leefomgeving of technologie, vragen een lange termijn horizon.

Voor de brede maatschappelijke dialoog maken zij gebruik van toekomstscenario’s. Met deze scenario’s verruimen ze hun voorstellingsvermogen zodat ze kunnen verkennen welke nieuwe antwoorden mogelijk en wenselijk zijn.

Programma Ouder Worden 2040

Alleen door samen te onderzoeken en te leren, ontdekken we de makkelijke maar ook moeilijke keuzes die er voor liggen en kunnen we nieuwe, impactvolle oplossingen vinden. Zodat we samen ouder worden in Nederland richting 2040 goed vorm kunnen geven.

Publicatie Ouder Worden 2040

Op weg naar de transformatieagenda voor de ouder wordende samenleving hebben ze een traject bewandeld dat bestaat uit vier fasen. De opbrengsten en inzichten daarvan zijn gebundeld in de Publicatie Ouder Worden 2040. De verschillende fasen die in de publicatie terugkomen zijn:

Fase 1: vaststellen van de vraagstelling en het bepalen van de belangrijkste vraagstukken. Een verkenning van trends en ontwikkelingen op basis van beschikbare informatie van kennis- en wetenschappelijke instituten.

Fase 2: bepalen van thema’s en kernonzekerheden. Deze thema’s zijn verdiept in gesprekken met betrokkenen bij het programma en in bijeenkomsten met experts.

Fase 3: in dialoog over de toekomst. Met behulp van drie toekomstscenario’s over de ouder wordende samenleving is het gesprek gevoerd met betrokkenen bij het programma. De scenario’s helpen om de onvoorstelbare of soms onwenselijke maar wel mogelijke toekomst bespreekbaar te maken.

Fase 4: vaststellen van een toekomstbestendige transformatieagenda. De transformatieagenda bestaat uit vijf agendathema’s, inclusief een oproep voor de maatschappelijke dialoog en doe-coalities.

De gehele publicatie Ouder Worden 2040 is nu hier te downloaden.

Lezen, leren en kennis delen

Ouder Worden 2040 stimuleert kennisuitwisseling. Zij betrekken bij de maatschappelijke dialoog bestaande onderzoeken, feiten, trends en ontwikkelingen die betekenisvol zijn voor de toekomst van ouder worden in Nederland. Bekijk hier hun kennisbank.

Misschien ook interessant voor u

Uitkomsten online dialoog ouder worden 2020 – 2040

WOZO programma ouderenzorg: meer digitaal, meer thuis en meer eigen regie

Preventie is het advies van de Raad van Ouderen

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *