In de periode februari en maart 2021 heeft NCZ de anonieme online dialoog ouder worden 2020 – 2040 uitgevoerd.

De context

Het aantal ouderen neemt toe tot 2050 – daarna hebben we blijvend met een gemiddeld oudere bevolking te maken. Met de groei van het aantal ouderen neemt tegelijkertijd het aantal ouderen met zorgvragen de komende decennia behoorlijk toe. Dit stelt ons voor de vraag hoe we de kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de ouderenzorg ook voor komende generaties kunnen borgen. Door het ministerie van VWS is de Dialoognota Ouder worden 2020-2040 opgesteld als document om de mogelijkheden daartoe te verkennen. Deze nota treft u hier op onze website.

NCZ ging online met (centrale) cliëntenraden en hun ondersteuners in dialoog over de ouderenzorg van de toekomst. Wat is goed? Wat kan beter? Wat is er nodig? Wat moet er anders? Wat wordt er door u nog gemist? De volledig anonieme, online dialoog bestond uit 1 open en 5 meerkeuze vragen en kende een tweede ronde waarin de deelnemers de meningen van anderen konden lezen en waarderen. Zo is er een
overzicht ontstaan van de beste ideeën.

Met het Ministerie van VWS is afgesproken dat de resultaten worden gedeeld met het Ministerie en deze kunnen mede input geven voor de vorming van het Regeerakkoord van het nieuwe kabinet.

De vragen

VRAAG 1: OPEN VRAAG MET EEN TWEEDE RONDE:

Als u volledig vrij zou zijn, om zonder enige belemmering in wat voor vorm dan ook, de ouderenzorg in te richten, wat zou dan het belangrijkste voor u zijn? Geef in steekwoorden weer.

VRAAG 2; MEERKEUZEVRAAG ZONDER TWEEDE RONDE:

Welke onderwerpen uit onderstaand overzicht vindt u het belangrijkst bij het ouder worden? Kies maximaal 4 onderwerpen:

 1. Bezigheid
 2. Gezondheid
 3. Hobby
 4. Informatie
 5. Sociaal contact
 6. Vangnet
 7. Welzijn
 8. Wijkcentrum
 9. Woning
 10. Zorg

 

VRAAG 3: MEERKEUZEVRAAG MET EEN TWEEDE RONDE:

Welk onderwerp uit dit overzicht vindt u het aller belangrijkst? Licht uw antwoord toe:

 1. Bezigheid
 2. Gezondheid
 3. Hobby
 4. Informatie
 5. Sociaal contact
 6. Vangnet
 7. Welzijn
 8. Wijkcentrum,
 9. Woning
 10. Zorg

 

VRAAG 4: MEERKEUZEVRAAG ZONDER TWEEDE RONDE:

Welke vormen van zorg uit dit overzicht vindt u het belangrijkst voor de ouderenzorg? Kies maximaal 3 onderwerpen:

 1. E-health
 2. Hulpmiddelen
 3. Informele zorg
 4. Palliatieve zorg
 5. PGB gefinancierde zorg
 6. Thuiszorg
 7. Verpleeghuiszorg
 8. Volledig pakket thuis

 

VRAAG 5: MEERKEUZEVRAAG ZONDER TWEEDE RONDE:

Welke woonvormen uit onderstaand overzicht spreken u het meeste aan? Kies maximaal 3 onderwerpen:

 1. Aanleunwoning
 2. Kangoeroewoning
 3. Kleinschalige woonvorm
 4. Levensloopbestendige woning
 5. Serviceflat
 6. Woongemeenschap
 7. Woon-Zorg-Centrum
 8. Woon-Zorg-Service-Zone

 

VRAAG 6: MEERKEUZEVRAAG MET EEN TWEEDE RONDE:

Welke woonvorm bij vraag 5 spreekt u het meeste aan? Licht uw antwoord toe.

Het proces

Deelnemers mochten 14 dagen hun mening geven. De gehele dialoog, inclusief de tweede ronde duurde 34 dagen. In totaal hebben er 419 deelnemers meegedaan. Deze groep heeft samen 846 unieke meningen en 1421 onderbouwingen opgeschreven!

In de tweede ronde hebben 179 mensen gestemd op hun top 5 en hun bottom 5.

De resultaten

In grote lijnen is duidelijk geworden dat de meeste mensen nog steeds zolang mogelijk thuis willen blijven wonen. Zelfstandigheid en eigen regie staan voorop.

Een goede gezondheid en sociale contacten worden als essentieel beschouwd bij het prettig ouder worden.

Als er dan toch zorg nodig is, kiezen de meeste mensen voor thuiszorg, met ondersteuning in de vorm van hulpmiddelen en als dat niet meer gaat, verkiezen de meeste deelnemers het Volledig Pakket Thuis boven een verpleeghuis.

De levensloopbestendige woning komt uit de dialoog naar voren als de meest gewilde woonvorm. Bij voorkeur is deze dan gevestigd in een woon-zorg-service-zone.

Het rapport

Analyse NCZ online dialoog ouder worden 2020 – 2040 

Wilt u uitgebreidere informatie ontvangen over de dialoog ouder worden? Mail naar: info@ncz.nl

 

Vergelijkbare berichten

Eén reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *