Cliëntenraad 2.0 gezocht!

Voor een gemeenteraad zijn wij op zoek naar hét voorbeeld van “cliënten medezeggenschap nieuwe stijl” of ook wel ‘medezeggenschap 2.0’ of ‘cliëntenraad 2.0’ genoemd. Deze gemeenteraad is bezig met een verkenning naar de mogelijkheden om de inspraakorganen op het terrein van wonen, welzijn en zorg, in hun gemeente, meer beslissingsbevoegdheid te geven. Denk bij bovengenoemde inspraakorganen aan bewonerscommissies, medezeggenschapsraden van scholen, WMO raden en cliëntenraden in de zorg. De betreffende gemeente heeft verschillende gesprekken gevoerd met bestuurders, inspraakorganen en andere betrokkenen in hun gemeente. Er blijkt behoefte te zijn om gezamenlijk de inspraak te verbeteren. Dit gaan zij o.a. doen door middel van een werkconferentie. Voor deze werkconferentie is de gemeente op zoek naar sprekende, inspirerende voorbeelden waarbij de betreffende cliëntenraad volwaardig gesprekspartner is en betrokkenheid en medezeggenschap heeft op veel of op alle voor de organisatie belangrijke beleidsmatige terreinen. NCZ is gevraagd hen te helpen bij hun zoektocht naar ‘best practices.’ 

Voldoet uw cliëntenraad aan het geschetste beeld van ‘medezeggenschap 2.0?’ En bent u bereid om samen met de bestuurder, manager of toezichthouder een inspirerende presentatie of een bezielend betoog te houden over de medezeggenschap in uw organisatie? Dan kunt reageren via deze website of door een mail te sturen naar: info@ncz.nl of door te bellen naar: Marika Biacsics: 0651222505 

Reis en verblijfkosten worden uiteraard vergoed.

 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *