Kwaliteitskader Verpleegzorg

Het Zorginstituut stimuleert organisaties van professionals, cliënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars om dit kwaliteitskader op te stellen. Partijen hebben zelf de verantwoordelijkheid om in de tweede helft van 2015 een concept op te stellen. Dit kwaliteitskader sluit aan bij de sector, waar individuele aandacht en maatwerk uitgangspunt is. Het kwaliteitskader wordt een middel om het gesprek te voeren. Het gaat niet om meten van kwaliteit, maar of de zorgaanbieder heeft nagedacht over de onderdelen die het kwaliteitskader benoemt als van belang voor kwaliteit, of de zorgaanbieder dit bijstelt in een kwaliteitscyclus en hoe hij op kwaliteit stuurt door te praten met cliëntenraad, ondernemingsraad, VAR en andere partijen.

Actueel

Het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg staat op de Meerjarenagenda. Hiermee onderstreept het Zorginstituut de urgentie en het belang van voortgang op dit thema. Bij onvoldoende voortgang kan het Zorginstituut zijn doorzettingsmacht inzetten en opdracht geven een kwaliteitskader te ontwikkelen.

Kijk voor meer informatie op de pagina Ouderenzorg / Thuiszorg.

Download hier het concept kwaliteitskader Verpleegzorg : Schematische weergave van visie op kwaliteit verpleegzorg

Download hier de bijlage bij het concept kwaliteitskader verpleegzorg

Bekijk het interview met Margje Mahler van Zorginstituut Nederland: Concept kwaliteitskader ligt er, nu is het veld aan zet

 

 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *