Onze adviseurs

De onafhankelijke adviseurs staan NCZ bij met hun kennis, kunde en ervaring en willen deze ook inzetten ten behoeve van cliëntenraden. De adviseurs bestaan uit vooraanstaande professionals met een voor NCZ relevante deskundigheid, netwerk en ervaring.

PROF. DR. T.A. TINEKE ABMA, BIJZONDER HOOGLERAAR OUDERENPARTICIPATIE  

Tineke Abma is hoogleraar Ouderenparticipatie bij de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde (PHEG) van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Daarnaast is zij directeur-bestuurder van kennisinstituut Leyden Academy on Vitality and Ageing. Tineke Abma begeleidde meer dan dertig promoties en zij publiceerde, naast meer dan 150 internationale wetenschappelijke artikelen (H-index 40), onder meer de uitgaven Zeggenschap in wetenschap (2007), Herinneringen en dromen van zeggenschap. Cliëntenparticipatie in de ouderenzorg (2010) en het internationale handboek Participatory Research for Health and Social Well-Being (2019).

HANS EVERSE, INSPIREREND EXECUTIVE CHEF EN ADVISEUR GEZONDE VOEDING EN HOSPITALITY

Hans Everse is een veelzijdige, op en top trotse Zeeuw, met 25 jaar ervaring in horeca, catering, educatie en gezondheidszorg, waarbij de nadruk ligt op gezond & lekker eten uit regio & seizoen. Verder is Hans een enthousiasmerend mensenmens met diplomatieke coachende managementskills en een breed paradigma.
Daarnaast heeft hij een idealistische en positieve levensdrive met veel energie, geduld en ambitie. Energie haalt Hans uit het delen van kennis en ervaring en het verbinden van mensen en/of producten (op alle niveaus) binnen en buiten zijn uitgebreide (internationale) netwerk.

DR. MR. BRENDA FREDERIKS, JURIST/GEZONDHEIDSWETENSCHAPPER MET SPECIALE AANDACHT VOOR RECHT IN DE LANGDURIGE ZORG

Brenda Frederiks is sinds 1998 betrokken bij de rechten van kwetsbare mensen met een verstandelijke beperking en mensen met dementie. Zij heeft veel expertise op het gebied van vrijheidsbeperking en de langdurige zorg. Brenda legt de verbinding tussen wetenschap en praktijk en denkt graag met zorgaanbieders mee over de wijze waarop zij zo zorgvuldig mogelijk om gaan met de rechten van kwetsbare personen. Sinds 2005 is Brenda werkzaam bij het Amsterdam UMC als universitair docent en onderzoeker gezondheidsrecht. Vanaf 1 juni 2020 heet de nieuwe afdeling ‘ethiek, recht en humaniora’. Als docent doceert zij (onderdelen van het ) gezondheidsrecht  aan de faculteiten geneeskunde, gezondheidswetenschappen en rechtsgeleerdheid. Als onderzoeker is zij betrokken bij verschillende onderzoeken, waarbij de nadruk ligt op de rechtspositie van kwetsbare personen.

DRS. AGNES GOLDENBELD, SOCIOCRATISCH ORGANISATIEDESKUNDIGE

Agnes Goldenbeld is trainer en adviseur in zorg en welzijn. Als sociocratisch organisatiedeskundige richt ze zich op een betere kwaliteit van medezeggenschap, gelijkwaardigheid in de besluitvorming en een vereenvoudiging van de overlegstructuur. ZIJ doet dit sinds 2010 vanuit haar bedrijf Goldenbeld Advies.

IGNO VAN HEIJST, ADVISEUR, STIMULATOR, TIJDELIJK ONAFHANKELIJK VOORZITTER

Igno van Heijst heeft op de hoge school voor verpleegkunde te Nijmegen zijn diploma (groeps-) docent behaald. Groepen die samen moeten werken gaan niet altijd zonder problemen. Personen waarderen elkaar niet, of de tegengestelde belangen zijn te groot. En vele andere redenen maken samenwerken vaak ingewikkeld. Hier op inspelen en de groep laten inzien dat samenwerken toch beter is, is een kunst. Met zijn jarenlange ervaringen kan Igno cliëntenraden daarbij helpen als tijdelijk adviseur, stimulator, onafhankelijke voorzitter of gespreksleider.

ANS HUURNINK, ADVISEUR PROFESSIONELE EN ONAFHANKELIJKE ONDERSTEUNING (CENTRALE) CLIËNTENRADEN

Ans Huurnink werkt als ambtelijk secretaris voor verschillende cliëntenraden. Zij is een ambtelijk secretaris die vanuit de praktijk haar rol geprofessionaliseerd heeft. Bij NCZ is zij gaan meedenken in de ontwikkeling van de beroepsopleiding, de CPION geregistreerde HBO opleiding voor ambtelijk secretarissen van cliëntenraden. Ans is lid van de adviescommissie die verbonden is aan deze opleiding en houdt hiermee een “vinger aan de pols” tussen theorie en praktijk.

ANJA SCHEPER, BESTUURDER QUASIR GROEP EN ADVISEUR KLACHTEN, CALAMITEITEN, GESCHILLEN EN CLIENTVERTROUWENSPERSONEN

Anja Scheper is bestuurder van de Quasir Groep, een landelijk werkende bemiddelingsorganisatie met o.a. veertig klachten­functionarissen en elf calamiteiten­onderzoekers. Daarnaast levert Quasir ook cliëntvertrouwenspersonen Wzd. Quasir heeft een eigen Academy waar o.a. klachtenfunctionarissen, calamiteitenonderzoekers en klachtencommissies worden opgeleid. Onafhankelijkheid is een groot gedachtegoed voor Quasir en onafhankelijkheid, integriteit en verbinding staan bij Anja hoog in het vaandel.

ING. THEO STAATS, CONSULTANT, ZORGHUISVESTING, VASTGOEDSTRATEGIE, BOUWKOSTEN

Theo Staats is adviseur op het gebied van huisvesting in de gezondheidszorg en maatschappelijk vastgoed. Theo werkt vanuit zijn bedrijf: Staats Consultancy. Hij is actief in de zorg (care en cure), met huisvestingsvraagstukken en het smeden van samenwerking rondom huisvesting en dienstverlening.