Onze adviseurs

De onafhankelijke adviseurs staan NCZ bij met hun kennis, kunde en ervaring en willen deze ook inzetten ten bate van cliëntenraden. De adviseurs bestaan uit vooraanstaande professionals met een voor NCZ relevante deskundigheid, netwerk en ervaring.

PROF. DR. FRANCISCUS HENRICUS MARIA CORSTENS, ALGEMEEN EN BELEIDSMATIG ADVISEUR NCZ

Na het artsexamen in 1970 specialiseerde Frans Corstens zich tot Internist en werd in 1995 staflid van de afdeling Interne Geneeskunde van het toenmalige UMC St. Radboud.
In de jaren daarna volgde hij fellowships in de Nucleaire Geneeskunde in het Academisch Ziekenhuis te Groningen, Johns Hopkins Hospital in Baltimore (USA) en het Massachusetts General Hospital/Harvard Medical School in Boston (USA).

HANS EVERSE, INSPIREREND EXECUTIVE CHEF EN ADVISEUR GEZONDE VOEDING EN HOSPITALITY

Hans Everse is een veelzijdige, op en top trotse Zeeuw, met 25 jaar ervaring in horeca, catering, educatie en gezondheidszorg, waarbij de nadruk ligt op gezond & lekker eten uit regio & seizoen. Verder is Hans een enthousiasmerend mensenmens met diplomatieke coachende managementskills en een breed paradigma.
Daarnaast heeft hij een idealistische en positieve levensdrive met veel energie, geduld en ambitie. Energie haalt Hans uit het delen van kennis en ervaring en het verbinden van mensen en/of producten (op alle niveaus) binnen en buiten zijn uitgebreide (internationale) netwerk.

GERARD DE HAAN, HUMAN RESOURCE MANAGEMENT, PR EN COMMUNICATIE, QHSE

Gerard de Haan heeft zijn loopbaan grotendeels doorgebracht in het bedrijfsleven, zowel nationaal als internationaal. Gerard heeft kennis en kunde op de terreinen van HRM (Human Resource Management oftewel personeelsbeleid), PR en Communicatie (wederzijdse communicatie, begrip, acceptatie en samenwerking bewerkstelligen en onderhouden) QHSE (Quality, Health, Safety and Environment oftewel kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu) en het werken met (Centrale) Ondernemingsraden en Cliëntenraden.

DRS. RIA VAN HAREN, ADVISEUR BEDRIJFSVOERING, KWALITEIT ZORG, ZORGZWAARTEPAKKETTEN, WONEN MET ZORG

Ria van Haren is trainer en adviseur op het gebied van bedrijfsvoering, kwaliteit in gezondheidszorg, ZorgZwaartePakketten, scheiden Wonen & Zorg. Drs. Ria van Haren is eigenaar van het organisatie- en adviesbureau Isfet. Als bedrijfskundige (bedrijfskunde KUN Nijmegen) al jaren actief in de sector V,V&T en meer recent ook in de Gehandicaptenzorg.

IGNO VAN HEIJST, ADVISEUR, STIMULATOR, TIJDELIJK ONAFHANKELIJK VOORZITTER

Igno van Heijst heeft op de hoge school voor verpleegkunde te Nijmegen zijn diploma (groeps-) docent behaald. Groepen die samen moeten werken gaan niet altijd zonder problemen. Personen waarderen elkaar niet, of de tegengestelde belangen zijn te groot. En vele andere redenen maken samenwerken vaak ingewikkeld. Hier op inspelen en de groep laten inzien dat samenwerken toch beter is, is een kunst. Met zijn jarenlange ervaringen kan Igno cliëntenraden daarbij helpen als tijdelijk adviseur, stimulator, onafhankelijke voorzitter of gespreksleider.

ANS HUURNINK, ADVISEUR PROFESSIONELE EN ONAFHANKELIJKE ONDERSTEUNING (CENTRALE) CLIËNTENRADEN

Ans Huurnink werkt als ambtelijk secretaris voor verschillende cliëntenraden. Zij is een ambtelijk secretaris die vanuit de praktijk haar rol geprofessionaliseerd heeft. Bij NCZ is zij gaan meedenken in de ontwikkeling van de beroepsopleiding, de CPION geregistreerde HBO opleiding voor ambtelijk secretarissen van cliëntenraden. Ans is lid van de adviescommissie die verbonden is aan deze opleiding en houdt hiermee een “vinger aan de pols” tussen theorie en praktijk.

ING. THEO STAATS, CONSULTANT, ZORGHUISVESTING, VASTGOEDSTRATEGIE, BOUWKOSTEN

Theo Staats is adviseur op het gebied van huisvesting in de gezondheidszorg en maatschappelijk vastgoed. Theo werkt vanuit zijn bedrijf: Staats Consultancy. Hij is actief in de zorg (care en cure), met huisvestingsvraagstukken en het smeden van samenwerking rondom huisvesting en dienstverlening.