Directeur-bestuurder

Marika Biacsics – van der Horst is directeur-bestuurder van NCZ. In die functie is zij de katalysator en geeft zij leiding en regie aan het netwerk. Zij stuurt een groep uitvoerende professionals aan zonder hun werkgever te zijn. De functie van directeur wordt in de praktijk van NCZ op verschillende niveaus ingevuld. Er is geen hiërarchie binnen de organisatie of bij de netwerkpartners onderling. 

Marika is afwisselend katalysator, organisator en verbinder in het netwerk. Zij geeft leiding aan processen in het samenwerkingsverband en stimuleert de taakverbondenheid in het netwerk. Ook heeft zij de taak om samen met partners een dekkend aanbod voor de doelgroep (centrale) cliëntenraden en hun stakeholders in de zorg te creëren. Als netwerkvoorzitter heeft zij contact met lokale, regionale en landelijke (zorg)instellingen en instellings- en politiek-bestuurlijke belangen. Marika durft een eigen positie in te nemen en een eigen visie te verwoorden te midden van het politieke, instellingen en cliënten krachtenveld.

Marika op LinkedIn 

Marika Biacsics

Lees hier het interview met Marika over de drijfveer van NCZ:
oprechte bejegening met echte aandacht, een goede sfeer en optimale service: kortom de BASS formule.