Raad van Toezicht

Welkom dit is onze raad van toezicht! Neem gerust contact met ons op.

Lein Labruijere, voorzitter

Lein is geboren in 1949 in Domburg, Zeeland, waar hij vanaf zijn 16e is gaan werken in de bakkerij van zijn ouders. Op zijn 19e werd hij medefirmant en op zijn 23ste zelfstandig ondernemer. In de jaren die volgden heeft Lein de bakkerij verder uitgebouwd met een lunchroom en een kaasboetiek. Bij zowel de Domburgers als de vele terugkomende badgasten een begrip.

Naast een lokale onderneming was hij ook maatschappelijk betrokken bij het bestuur van de gemeente. Dit leidde tot 6 jaar raadslid en 3 jaar wethouder. Gaande weg bleek dat hij moest kiezen tussen openbaar bestuur en zijn eigen onderneming. Lein heeft toen gekozen voor het openbaar bestuur en werd burgemeester.

Na 6 jaar burgemeesterschap miste hij een bepaalde management rol in zijn werk. Die heeft hij toen gevonden in het hoger onderwijs, waar hij zijn maatschappelijke betrokkenheid kon combineren met het management van een eigen onderneming.

Vanaf zijn 20ste is Lein lid van de Partij van de Arbeid en actief in vele rollen. Van afdelingsvoorzitter, via gewestelijk voorzitter tot lid van het landelijk dagelijks en alle functies daar tussen.

De afgelopen jaren is Lein actief betrokken bij huisvestingsprojecten, zowel ouderenhuisvesting als studentenhuisvesting maar ook innovatieve onderwijsprojecten en de bouw van een nieuw museum. Daarnaast is hij ook adviseur voor gemeenten en hogescholen, en is hij voorzitter LCR en lid CCR van een zorg instelling.

Alle kennis en ervaring opgedaan- en een breed netwerk in vele sectoren, stelt Lein in staat om mensen, projecten en organisaties verder te brengen in een door hen zelf gekozen richting.

Coby Nell

Coby Nell is gepromoveerd in onderzoek over het organiseren van professionals die zich inzetten voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Daarvoor heeft ze ervaring opgedaan als sociaal werker, verandermanager en onderzoeker in zorg en welzijn – gehandicaptenzorg, ziekenhuis, zorgverzekeraar, kwaliteitszorg, ggz, maatschappelijk werk & dienstverlening – en als docent in het hoger beroepsonderwijs. Nu draagt ze bij als secretaris van de wetenschappelijk adviesraad beroepsvereniging sociaal werkers en als lid van klachten- en adviescommissies.

De rode draad in haar loopbaan is het organiseren van kwaliteit van zorg in dialoog met cliënten, professionals en bestuurders. Het gaat om taaie processen, dat ervaarde ze ook als voorzitter van de adviesraad jeugdzorg en als initiatiefnemer voor de heropstart van een cliëntenraad in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Cliënt centraal is vanzelfsprekend, maar dat gaat niet vanzelf. Medezeggenschap vergt naast verdieping in actuele kennis vooral ook veel moed en doorzettingsvermogen.

Frank Sanders

Frank, is geboren in 1969 in Westervoort, Frank is opgeroeid in Giesbeek en heeft zijn schoolperiode hoofdzakelijk in Arnhem doorgebracht. Na de afronding van zijn studie heeft hij vele jaren gewerkt in de Accountancy, een zeer leerzame periode.
Vanaf 2009 is Frank werkzaam in de Ouderenzorg. Hij houdt zich voornamelijk bezig met het ontwikkelen van kleinschalige woonvoorzieningen voor ouderen en het exploiteren ervan. Vanaf 2014 is hij directeur/eigenaar van Percura Zorg.

Verder vervult Frank de rol van mentor bij NL Groei, en begeleid hij startende ondernemers en ondernemers met specifieke vraagstukken.

Naast zijn dagelijkse activiteiten is hij veelal actief als bestuurder bij diverse voetbalactiviteiten. 

Door de opgedane kennis en ervaring in de vele functies en sectoren is Frank instaat om diverse organisatie een stap verder te helpen of een andere weg in te slaan.