Juridisch advies

Voor een eenvoudig juridisch advies kunt u altijd contact opnemen met NCZ! Heeft uw clientenraad behoefte aan meer juridische ondersteuning verwijzen wij u graag naar één van onderstaande deskundigen: (vanzelfsprekend kunt u ook een jurist of advocaat van uw keuze raadplegen)

Mr. Roeland C. de Mol

In voorkomende gevallen van juridische kwesties/vragen/ondersteuning verwijzen wij graag naar gespecialiseerd Advocaat Roeland de Mol, met wie wij reeds langere tijd constructief samenwerken.

Roeland is werkzaam bij  BarentsKrans Advocaten en Notarissen in Den Haag

Roeland de Mol is partner van de praktijkgroep Corporate Litigation. Zijn praktijk omvat onder meer adviseren en procederen over professionele aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders, corporate governance en medezeggenschap, alsmede complexe geschillen binnen samenwerkingsverbanden zoals maatschappen, CV’s en joint-ventures. Roeland vertegenwoordigt regelmatig nationale en internationale partijen voor de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam. Ook heeft hij bijzondere expertise in de zorgsector, telecom en ICT. Roeland was van 2018 tot en met 2022 lid van de Raad van de Orde, Orde van advocaten Den Haag, laatstelijk als secretaris.

Voorbeelden van relevant werk

 • Raadsman voor Cliëntenraad Zorgcentra de Betuwe in de eerste enquêteprocedure op initiatief van een cliëntenraad

Nevenactiviteiten

 • Co-auteur van Sdu commentaar Burgerlijk Procesrecht
 • Lid commissie Burgerlijk Procesrecht, Orde van Advocaten Den Haag
 • Lid Vereniging Corporate Litigation
 • Lid Nederlandse Vereniging voor Procesrecht
 • Lid van de Vereniging voor Compliance in de Zorg
 • Vice-voorzitter Geschillencommissie zorg, Geschilleninstantie Stichting Zorggeschil

Publicaties

 • Annotatie bij uitspraak Vzr. Rechtbank Overijssel 14 juni 2013, TvG 2013/39

Mr. Astrid Kiewiet

Astrid is Advocaat (beëdigd in 2019 bij KienhuisHoving Advocaten) Contracten-, proces- & aansprakelijkheidsrecht en Gezondheidsrecht.
Haar expertises zijn: medisch tuchtrecht, kwaliteit van zorg, cliëntmedezeggenschap, medisch beroepsgeheim, zorgcontractering, privacy, Wvggz en Wzd

Meer informatie over Astrid Kiewiet

Publicaties

Mr. Yvonne Nijhuis

Yvonne is Advocaat (beëdigd in 1997 en thans partner bij KienhuisHoving Advocaten) Arbeidsrecht, Contracten-, proces- & aansprakelijkheidsrecht, Gezondheidsrecht. Haar expertises zijn: Medisch tuchtrecht, maatschapsgeschillen, geschillen met de Nza / Inspectie voor de gezondheidszorg / zorgkantoor, zorgcontractering, kwaliteit van zorg, governance, WNT, reorganisaties, cliëntenraden.

Meer informatie over Yvonne Nijhuis

Nevenfuncties

 • Voorzitter Raad van Commissarissen Curess
 • Voormalig lid-jurist Medisch Ethische Toetsingscommissie Twente
 • Lid Raad van Discipline Nederlandse Orde van Advocaten ressort Arnhem-Leeuwarden
 • Lid team LawCare, telefonische hulpdienstlijn van de Nederlandse Orde van Advocaten
 • Lid van het bestuur van Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Ressort Arnhem (VAARA), tot 1 mei 2022

Publicaties

Mr. Wladimir Schmidt

Wladimir Schmidt is sinds 2022 werkzaam bij Lexsigma Healthcare in Amsterdam. Daarvoor heeft hij 9 jaar gewerkt als Advocaat binnen het insolventierecht en 11 jaar binnen Rabobank op het gebied van herstructurering, fusies en overnames. De afgelopen 12 jaar heeft hij voornamelijk binnen de zorgsector gewerkt.

Wladimir specialiseert zich in gezondheidsrecht en het recht dat ziet op herstructurering en financiering. Vanuit die rol adviseert hij besturen van zorgaanbieders, ondernemingsraden, cliëntenraden, gemeenten, financiers, investeerders en consultants. Onder andere over contractering, samenwerkingsovereenkomsten, fusies, herstructurering en governance in de zorg. Speciale kennis heeft hij opgedaan over het afstemmen van diverse (zorg)wetgeving binnen herstructurerings- en samenwerkingstrajecten. Ook is hij betrokken geweest bij meerdere herstel- en veranderingstrajecten bij diverse zorgaanbieders.

Meer informatie over Wladimir Schmidt

Nevenfuncties

 • Lid Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad TWijs
 • Docent en ontwikkelaar van cursussen op het gebied van herstructurering en samenwerkingsverbanden in algemene zin.