Bron: Rijksoverheid

Dit rapport onderzoekt wat het groeiend aantal ouderen betekent voor de ouderenzorg, zowel financieel als personeel en maatschappelijk.

Niets doen is geen optie - IBO Ouderenzorg

Nederlanders worden steeds ouder en brengen een steeds groter deel van hun leven in goede gezondheid door. Dat is een mooie ontwikkeling, maar we kennen ook allemaal de uitspraak dat de ouderdom met gebreken komt. Voor veel ouderen komt er een moment dat zij zorg en ondersteuning nodig hebben. Dat kan gaan om iemand die de boodschappen doet of helpt bij het schoonhouden van het huis, maar ook om dagelijkse hulp bij het opstaan en persoonlijke verzorging of begeleiding tot een verhuizing naar een verpleeghuis.

De komende jaren neemt het aantal ouderen sterk toe, ook het aantal oude ouderen en zorgbehoevende ouderen. Dit IBO schetst wat dit groeiend aantal ouderen betekent voor de ouderenzorg, zowel financieel als personeel en maatschappelijk. Zonder nadere ingrepen zal niets doen leiden tot een situatie waarbij de kans groot is dat de noodzakelijke zorg niet meer voor iedereen toegankelijk is, wat de meest kwetsbaren het hardst zal treffen. De prijs van niet ingrijpen is dus hoog. Dit IBO beschrijft ook mogelijkheden om in te grijpen. Wat houdbare ouderenzorg is, is een politieke keus. Maar hoe die ook uitvalt, Niets doen is geen optie. De geschetste mogelijkheden om in te grijpen langs de lijnen van doelmatigheidsmaatregelen, pakketmaatregelen en hogere eigen bijdragen kennen elk hun eigen voors en tegens. Maatschappelijke acceptatie van de maatregelen vergt vooral een maatschappelijke bewustwording dat Niets doen geen optie is, teneinde de zorg ook voor de meest kwetsbaren toegankelijk te houden.

Niets doen is geen optie – IBO Ouderenzorg

Dit document is een bijlage bij

Kamerbrief over IBO-rapport ouderenzorg

Misschien ook interessant voor u

Wat ze toen voor elkaar kregen in de zorg, kunnen we nu ook

Cliëntenraden steun actie tegen bezuiniging ouderenzorg

Advies Raad van Ouderen zorgen om de ouderenzorg

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *