Gezamenlijke actie namens (centrale) cliëntenraden

NCZ wil namens (centrale) cliëntenraden actie ondernemen richting overheid en politiek. Wij vinden het niet aanvaardbaar dat kwetsbare ouderen de dupe worden van bezuinigingen terwijl er door de overheid op andere plekken zo gemakkelijk geld wordt toegezegd. Willen jullie meedoen? Stuur dan een mail naar: info@ncz.nl

Wat is er aan de hand

De afgelopen periode zijn ouderenzorg organisaties in hoog tempo geconfronteerd met stapeling van financiële kortingen die op langere termijn een dramatische uitwerking gaan hebben. In financieel opzicht wordt de zorgorganisaties het mes op de keel gezet en gaan we een bijzonder sombere periode tegemoet!

Concrete feiten:

  • Er komt een forse daling van de Normatieve Huisvestingscomponent (NHC)
  • De overheid verlaagt de NZA tarieven met 1,2 % per 2024 oplopend naar 3 % in 2026
  • Per 1 januari 2024 worden de Wlz tarieven door het zorgkantoor verlaagd met 1,6 %
  • Verhoging van salariskosten 2024 is minimaal 10 %
  • Bijdrage overheid loonkosten is nog niet zeker

Bovenstaande betekent dat er minder uren zorg beschikbaar zullen zijn voor cliënten. Ook zal er meer door vrijwilligers en familie opgepakt moeten worden. Het geheel betekent een behoorlijke verschraling van de zorg! En het betekent ook dat cliëntenraden de kwaliteit van zorg moeilijker zullen kunnen beoordelen.

Daarom schreven bestuurders van 27 (ouderen-)zorgorganisaties uit het Noorden van het land, al deze brandbrief. Zij zijn ervan overtuigd dat de problemen veel breder spelen dan alleen in het Noorden van het land. En dat blijkt ook uit dit bericht van brancheorganisatie Actiz: Massaal protest van zorgorganisaties tegen nieuw inkoopkader langdurige zorg En uit het advies van de Raad van ouderen dat wij onlangs publiceerde.

In het vragenuurtje van de Tweede Kamer van dinsdag 20 juni jl. zijn hierover ook een aantal vragen aan de minister gesteld: en Eén Vandaag besteedde hier ook aandacht aan.

Petitie Geef de ouderenzorg zuurstof – draai de kortingen terug

De Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties (NNCZ) (27 Noordelijke ouderenzorgorganisaties) nemen het voortouw met een petitie, om steun te mobiliseren voor het van tafel krijgen van de financiële kortingen. Om de petitie op tafel van de Tweede Kamer te krijgen zijn nog veel meer handtekeningen nodig.

Wat nou als wij, netwerk van (centrale) cliëntenraden en ondersteuners, zorgen voor die handtekeningen!?

Vergelijkbare berichten

6 reacties

  1. Ik kan me voorstellen dat er op een bepaalde manier bezuinigd moet worden. Echter zolang er zo ontzettend veel administratie wordt verlangd door de directies van zorgondernemingen en datdaarvoor zoveel administratief personeel nodig is, wat al meer is dan het verplegend/verzorgend prsoneel, moet de regering is duidelijk gaan kijken waar dat nu aan schort. Niet zomaar e.e.a. schrappen. Wat moet er van de mensen worden die alleen achter blijven en volgens de WOZO maar voor zichzelf moeten zorgen of van “mantelzorgers”. Die moeten ook maar in de buurt zijn.

  2. Goede actie. Het gaat om kwetsbare mensen, vaak in hun laatste levensfase, die, door omstandigheden, veel zorg nodig hebben. We moeten niet willen dat daarop wordt bezuinigd. We willen toch niet dat de tijden terugkomen dat mensen b.v. uren moeten wachten voor toiletbezoek of een verschoning. Laten we samen met het NCZ actie voeren. Met zo’n grote achterban moeten we toch wat kunnen bereiken bij de politiek en de minister.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *