Met gepaste trots laten wij weten dat één van onze CRKBO geregistreerde trainers is ingehuurd door het St. Elisabeth Hospitaal te Willemstad, Curaçao. De leden van het adviesorgaan hebben vorige week kenbaar gemaakt dat de belangen van het ziekenhuis voortaan worden behartigd door een nieuw aangestelde cliëntenraad.
Het orgaan zal voortaan advies uitbrengen aan de medische staf, Raad van Bestuur (RvB), en de Raad van Toezicht (RvT) van het ziekenhuis.
Hoewel het niet verplicht is om een cliëntenraad aan te stellen, kiest het ziekenhuis hier toch voor. De raad zal advies geven over hoe de zorg wordt ervaren door cliënten en patiënten en hoe deze kan worden verbeterd.
Om het werk zo goed mogelijk uit te voeren wordt een trainingsprogramma opgesteld. De geselecteerde trainers, waaronder NCZ trainer Hans van Dinteren,  zullen de Raad gedegen opleiden en daarbij zal medezeggenschap van patiënten en cliënten een hoge prioriteit hebben. NCZ verlegd hiermee haar grenzen en verspreid ook op internationaal niveau haar kennis en kunde.

Hans van Dinteren is trainer en adviseur op het gebied van medezeggenschap, organisatie en governance. Een van zijn specialisaties is medezeggenschap en dan vooral het verbeteren van de kwaliteit van de medezeggenschap. Medezeggenschap is erop gericht om met elkaar de kwaliteit van de organisatie te verbeteren. Ieder doet dat vanuit zijn eigen rol. Kennis van die rol en ervaring in het omgaan met de verschillende rollen kan Cliëntenraden en OR-en helpen bij het vinden van een goede werkwijze. Daarnaast heeft Hans veel ervaring in het begeleiden van medezeggenschapsorganen bij reorganisaties, fusies en verandertrajecten. Hans verzorgt ook trainingen voor ambtelijk secretarissen en hij werkt als coach voor leidinggevenden.
Wilt u weten welke workshops, trainingen en opleidingen Hans via NCZ verzorgd, klikt u dan HIER.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *