Met het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg heeft het Zorginstituut voor het eerst bewust gekozen voor het thema ‘Samen leren en verbeteren’. Aan zorgorganisaties en zorgverleners de taak om dit nieuwe kader nu te implementeren. Aan Cliëntenraden de rol, taak en functie om kritisch en onafhankelijk mee te doen, denken en kijken en vinger aan de pols te houden. Maar waar begin je? V&VN heeft een overzichtelijke en handige poster Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg gemaakt met de belangrijkste punten.

Bron: Nieuwsflits Zorg voor Beter Kennisplein VVT

De V&VN-poster is een handig hulpmiddel om meer te weten te komen over het Kwaliteitskader. Wat mag je verwachten van je management? En hoe ga je er zelf mee aan de slag? Gebruik de poster om het gesprek aan te gaan en het Kwaliteitskader praktisch te maken. Je kunt de poster downloaden of een geprinte versie aanvragen door een mail te sturen naar info@venvn.nl met je adres en het gewenste aantal exemplaren (maximaal 5 per organisatie).

Download hier de poster Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Samen leren

De focus van het Kwaliteitskader ligt op ‘samen leren’ als basis voor kwaliteitsverbetering. Ook daar geeft het Kwaliteitskader (en de poster) handvatten voor: verpleeghuizen maken bijvoorbeeld jaarlijks een kwaliteitsplan en een kwaliteitsverslag, waar zorgverleners nauw bij zijn betrokken. Daarnaast vormt een verpleeghuis samen met twee andere organisaties een lerend netwerk, met onderlinge werkbezoeken en intervisies.

Informatiebijeenkomsten Kwaliteitskader

Wat betekent het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg voor de sector, de zorgorganisaties en de betrokken partijen? Om nog meer duidelijkheid te geven over het kwaliteitskader organiseren Zorginstituut Nederland en het programma Waardigheid en trots 15 informatiebijeenkomsten door het hele land. Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website van Waardigheid en trots.

NCZ Workshops voor Cliëntenraden Kwaliteitskader en het Kwaliteitsplan

Het kwaliteitskader Verpleegzorg is vastgesteld en voor cliëntenraden die met verpleegzorg (en dat zijn vrijwel alle raden in de sector verpleging en verzorging) te maken hebben staan er een aantal interessante dingen in. Zo worden de thema’s benoemd aan de hand waarvan concrete invulling wordt gegeven aan het kader waarmee de zorgorganisatie kwaliteit van zorg kan vormgeven.
Per thema wordt vervolgens een verdere invulling gegeven.
In het kwaliteitskader wordt ook stilgestaan bij de gewenste personeelsformatie en krijgen bestuurders de opdracht om over de personeelssamenstelling te reflecteren onder andere met de cliëntenraad.
Kwaliteitsplan
Verder wordt het kwaliteitsplan beschreven dat instellingen in de loop van 2017 moeten hebben opgesteld in samenspraak met onder andere de cliëntenraad.
Dat kwaliteitsplan bevat een omschrijving van en toelichting op beleid en maatregelen op de acht thema’s van het kwaliteitskader. Het kwaliteitsplan bevat ook een verbeterparagraaf per locatie.
Dat kwaliteitsplan moet door de zorgaanbieder in samenwerking met cliënten en naasten (CR), (para)medici, verpleegkundigen en verzorgenden worden opgesteld.
Kansen voor cliëntenraden
Kwaliteit van zorg is de corebusiness van cliëntenraden.
Je kan het Kwaliteitskader afdoen als opnieuw een stuk bureaucratie of systeemdenken. Aan de andere kant biedt Kwaliteitskader cliëntenraden kansen om daadwerkelijk de kwaliteit van zorg te beïnvloeden. Daarom  is het belangrijk dat cliëntenraden kennis nemen van de inhoud van dat kwaliteitskader én dat cliëntenraden zicht krijgen op de vraag wat het kwaliteitskader betekent voor hun eigen functioneren.
Denk daarbij aan het gesprek over de verdere invulling van thema’s als bijvoorbeeld compassie, autonomie en zingeving. Thema’s die ook in de cliëntenraad regelmatig besproken worden.
Denk ook aan de vaststelling van het kwaliteitsplan, waarvan de instellingen in de loop van 2017 een eerste exemplaar moeten hebben opgesteld. Dat moet onder andere gebeuren in samenspraak met de cliëntenraad en het is voor de raad dan ook hét moment waarop hij invloed uit kan oefenen op het kwaliteitsbeleid.
Bijeenkomsten
Medio mei en juni organiseert NCZ verschillende laagdrempelige bijeenkomsten over het kwaliteitskader en het kwaliteitsplan. De documenten worden behandeld vanuit het perspectief van de cliënt/cliëntenraad. De kernvraag is daarbij steeds: wat betekent dit voor cliënten en wat kan de cliëntenraad ermee? Gekeken wordt waar kansen liggen voor cliëntenraden om actief om te gaan met het kwaliteitskader en om bij te dragen aan goede kwaliteit van zorg. Klik op onderstaande links voor meer informatie:

In het Kwaliteitskader staan ruim 20 ontwikkelopdrachten voor de verpleeghuissector. Naast opdrachten aan de sector stelt het Kwaliteitskader ook vereisten aan zorgorganisaties en zorgverleners. Lees de 20 ontwikkelopdrachten voor verpleeghuissector (pdf) op website Zorginstituut Nederland.

Zorg voor Beter Kennisplein

NCZ zorg-voor-beter-banner

 

 

 

 

 

 

 

Vergelijkbare berichten

2 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *