8 november 2018 Symposium Van Inspraak naar Invloed!

8 november 2018 Symposium Van Inspraak naar Invloed!

Een symposium onder leiding van Frank van Wijck, op 8 november 2018 in Soest, over politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe en aangepaste regels en wetten in het kader van inspraak en mede-zeggenschap in de zorg. Deels theoretisch, deels praktisch en met veel ruimte voor discussie en vragen.

Symposium Van Inspraak naar Invloed

van Inspraak naar InvloedEr zijn momenteel politieke en maatschappelijke ontwikkelingen, trends en nieuwe en aangepaste regels en wetten die in het voordeel zijn van cliënten en cliëntenraden. Met als bedoeling de rol en stem van ‘de cliënt’ te versterken bij het zorgproces. 

Trefwoorden zijn participatie, inspraak, zeggenschap en medezeggenschap. Beleidsmakers, zorgverleners en toeleveranciers van de zorg zijn er maar druk mee. Adviseurs, coaches, digitale toepassingen of nieuwe plannen. Een klachtwet die voorziet in een laagdrempelige gang naar een geschillencommissie. Een wet die inzage in het eigen patiëntendossier toelaat, een wet die de privacy beschermt. Daarnaast een conceptwet die clientenraden instemming moet geven en een ambtelijk concept voor een nieuwe zorgverzekeringswet die cliënten invloed moet geven op hun zorgverzekering.

Dat klinkt goed, zou je zeggen.. Maar weten cliënten dit ook? Behalve de verdwaalde cliënt op Twitter of de cliënt die toevallig een familielid heeft die in de materie thuis is? Het antwoord is ‘nee.’ Cliënten weten niet of nauwelijks wat hun rechten zijn. Maar zitten cliënten daar eigenlijk wel op te wachten? Willen zij niet gewoon een goede (vertrouwens)relatie en een professionele behandeling door hun arts en ‘that’s it?’

Cliëntenraden zijn de schakel tussen zorgorganisatie en cliënt. Zij hebben de plicht hun achterban, de cliënten, te informeren over wat er speelt, welke rechten cliënten hebben en waar zij naartoe kunnen bij klachten. Ook hebben zij de plicht hun achterban te betrekken bij adviezen aan de organisatie en dus goed te weten wat er bij de achterban leeft en speelt.

Dit symposium onder leiding van dagvoorzitter Frank van Wijck gaat deels over wettelijke kaders die de rechten van cliënten en cliëntenraden moeten versterken. En deels over de  praktijk van alledag van cliënten en cliëntenraden. Er is een programma samengesteld met deels theoretische presentaties en deels verhalen uit de praktijk. Er is voldoende ruimte voor discussie en om vragen te stellen. Na afloop is er een drankje en een hapje en gelegenheid om te netwerken met andere clientenraden.

Programma:

Dagvoorzitter: Frank van Wijck, medisch journalist voor o.a. Arts en Auto

9.30 – 10.00 uur: inloop met een kopje koffie/thee

10.00 uur: Yvonne NijhuisAdvocaat gezondheidsrecht bij Kienhuis Hoving. Zal een presentatie houden over de wettelijke kaders die de rechten van cliënten versterken. Rechters doen uitspraken op verzoek van cliënten, waar rekening mee dient te worden gehouden i.v.m. belangrijke wetten die de mede-zeggenschap positie en invloed geven. Trefwoorden zijn maatwerk en vernieuwende mede-zeggenschap door directe participatie van de cliënt. Het gaat zoal om:

Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens (Wabv)
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Wet Medezeggenschap Cliëntenrechten Zorg (WMCZ) (concept)
Ambtelijk concept Zorgverzekeringswet (verzekerdeninvloed)

10.45 uur: Jan Vesseur, voormalig Hoofdinspecteur Patiëntveiligheid Igz, huidig adviseur kwaliteit, veiligheid en  calamiteitenonderzoek in de zorg, zal als medeoprichter van MedMij (programma ‘meer regie over eigen gezondheid’) vertellen over het belang van- en hoe- informatie in de zorg tussen zorgprofessionals, zorginstellingen en de patiënt uitgewisseld kan worden.

11.15 uur: Dr Lineke Verkooijen, gezondheidswetenschapper en lector Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg, Windesheim Flevoland in Almere. (Dr Verkooijen is gepromoveerd op het proefschrift ‘Eigen Regievoering en Vraaggestuurde Zorg) zal de presentatie Van Inspraak naar echte Invloed, houden; over de rol van cliëntenraden bij het bewerkstelligen van patiënten participatie.

12.00 – 13.00 lunch

13.00 – 13.30 uur: Fred Stortelers, voorzitter centrale cliëntenraad Stg. Marga Klompé Zorg zal een presentatie houden met als titel “De houdbaarheidsdatum van de medezeggenschap in de zorg”

13.30 – 14.00 uur: Desirée Hairwassers (the case of Dees) zal over haar eigen ervaringen met klachten in de zorg vertellen. Haar presentatie luidt “Een klacht is een kans” (en alles wat niet leidt tot een echte klachtenprocedure is in het belang van cliënt, familie en organisatie)

14.00 – 14.30 uur: Marika Biacsics, netwerkvoorzitter Netwerk Cliëntenraden Zorg, geeft achtergrondinformatie en de highlights van de nieuwe Wmcz en vertelt over de kansen die de Wkkgz biedt voor cliënten en cliëntenraden.

14.30 – 15.00 uur: Vragen/discussie

15.00 – 16.00 uur: Gelegenheid tot napraten onder het genot van een drankje en een hapje

Wijzigingen op het programma zijn voorbehouden, tijden zijn indicatief en een meer nauwkeurige invulling volgt.

Cliëntenraden en belanghebbenden op de hoogte brengen van vernieuwingen en aanpassingen in het kader van cliëntenrechten en daarnaast de discussie voeren over in hoeverre cliënten gebaat zijn bij cliëntenrechten, wat het cliëntenperspectief is en hoe cliënten het beste te bereiken en op de hoogte te brengen, zijn.

Het doel van de workshop is een concreet plan om in de komende maanden de achterban te betrekken.

Doelgroep:

 • (Beginnende) (centrale) cliëntenraden
 • Patiënten advies raden of andere medezeggenschapsorganen in de zorg
 • Ambtelijk secretarissen of cliëntenraad ondersteuners
 • Klachtenfunctionarissen
 • Managers, bestuurders in de zorg
 • Andere belanghebbenden
 • Andere belangstellenden

Sprekers/presentaties:

Dagvoorzitter: Frank van Wijck, medisch journalist voor o.a. Arts en Auto

10.00 uur: Yvonne NijhuisAdvocaat gezondheidsrecht bij Kienhuis Hoving. Zal een presentatie houden over de wettelijke kaders die de rechten van cliënten versterken. Rechters doen uitspraken op verzoek van cliënten, waar rekening mee dient te worden gehouden i.v.m. belangrijke wetten die de mede-zeggenschap positie en invloed geven. Trefwoorden zijn maatwerk en vernieuwende mede-zeggenschap door directe participatie van de cliënt. Het gaat zoal om:

 • Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
 • Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens (WGBO)
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 • Wet Medezeggenschap Cliëntenrechten Zorg (WMCZ) (concept)
 • Ambtelijk concept Zorgverzekeringswet (verzekerdeninvloed)

11.00 uur: Dr Lineke Verkooijen, gezondheidswetenschapper en lector Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg, Windesheim Flevoland in Almere. (Dr Verkooijen is gepromoveerd op het proefschrift ‘Eigen Regievoering en Vraaggestuurde Zorg) zal de presentatie Van Inspraak naar echte Invloed, houden; over de rol van cliëntenraden bij het bewerkstelligen van patiënten participatie.

12.00 – 13.00 lunch

13.00 – 13.45 uur: Fred Stortelers, voorzitter centrale cliëntenraad Stg. Marga Klompé Zorg zal een presentatie houden met als titel “De houdbaarheidsdatum van de medezeggenschap in de zorg”

13.45 – 14.30 uur: Desirée Hairwassers (the case of Dees) zal over haar eigen ervaringen met klachten in de zorg vertellen. Haar presentatie luidt “Een klacht is een kans” (en alles wat niet leidt tot een echte klachtenprocedure is in het belang van cliënt, familie en organisatie)

14.30 – 15.30 uur: Marika Biacsics, netwerkvoorzitter Netwerk Cliëntenraden Zorg, geeft achtergrondinformatie en de highlights van de nieuwe Wmcz en vertelt over de kansen die de Wkkgz biedt voor cliënten en cliëntenraden.

Wijzigingen op het programma zijn voorbehouden, tijden zijn indicatief en een meer nauwkeurige invulling volgt.

 

 

banner symposium inspraak - invloed

Hier treft u binnenkort een folder met informatie en het programma van het Symposium Van Inspraak naar Invloed

€ 120,00 voor cliëntenraden

€ 150,00 voor beroepskrachten

 

Datum Symposium:

8 november 2018

10.00 – 16.00 uur

Locatie Workshop:

StayOkay Soest

Bosstraat 16, 3766 AG Soest

+31 (0)35 601 22 96

soest@stayokay.com

Routebeschrijving

 

 

Beoordelingen (0)

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “8 november 2018 Symposium Van Inspraak naar Invloed!” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer weten over onze organisatie? Neem contact op 06-51222505 of gebruik het contactformulier.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!