Trainers

Trainers

NCZ heeft afspraken met vaste trainers. Ook werken wij samen met de Quasir Academy door gebruik te maken van hun trainers, met name bij de uitleg en de invoering van de Wkkgz. Daarnaast kunnen wij altijd een beroep doen op diverse trainers en adviseurs in ons netwerk.

De NCZ-trainers zijn allen zelfstandig en worden op basis van afspraken en een overeenkomst door NCZ ingehuurd. Zij verzorgen training, scholing, intervisie, advies, bemiddeling, begeleiding enz. voor (centrale) cliëntenraden en hun stakeholders in het NCZ netwerk.

De trainers beschikken over ruime ervaring en expertise en zijn geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) waarvoor zij een audit hebben moeten doen.

Natuurlijk doen zowel NCZ als de trainers afzonderlijk hun uiterste best om hun didactische vaardigheden, kennis en kunde op peil te houden. Dit doen wij o.a. door ‘train-de-trainer’ bijeenkomsten, door het faciliteren van de mogelijkheden om de deskundigheid van de trainer te vergroten en door te investeren in de ontwikkeling van trainingen en lesmaterialen.

Download hier het competentieprofiel van de NCZ trainer

Onderstaand de trainers bij het NCZ:

Hans van Dinteren
hans van dinteren

Hans van Dinteren is senior trainer en adviseur op het gebied van medezeggenschap, organisatie en governance. Hans werkt vanuit zijn bedrijf: Van Dinteren Consultancy. Hij is actief in de zorg, het onderwijs en de kunst- en cultuursector. In zijn carrière heeft Hans zowel in de rol van werkgever als werknemer gewerkt.

Lisette Verploegen
lisette

Lisette Verploegen is trainer, coach en intervisiebegeleider.
Ze startte haar loopbaan in 1977 als professional binnen het sociale domein.
Vanaf 1990 tot op heden traint en begeleidt zij medezeggenschapsraden in de zorg en welzijnssector. Op dit moment is zij o.a. actief bij de ontwikkeling van nieuwe medezeggenschapsmodellen binnen de Integrale Kindcentra.

Kitty van de Vossenberg

Kitty van de Vossenberg traint en coacht mensen op gedrag in werk en organisaties bij verandertrajecten of functioneringsvraagstukken met aandacht voor (belemmerende) gedragspatronen en overtuigingen. Dit doet ze vanuit 2maalV een trainingsbureau wat ze samen met Lisette Verploegen sinds 15 jaar vorm geeft.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

NCZ