Trainers

Trainers

De ‘NCZ-trainers’ zijn allen zelfstandig (ZZP-er/Freelancer). Op basis van afspraken en een overeenkomst met NCZ verzorgen zij cursussen, workshops, leergangen, opleidingen, adviezen enz. voor (centrale) cliëntenraden en stakeholders in het NCZ netwerk.

De trainers zijn allen geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en hebben hiervoor een audit moeten doen.

Natuurlijk doen zowel NCZ als de trainers afzonderlijk hun uiterste best hun didactische vaardigheden, kennis en kunde op peil te houden. Dit doen wij o.a. door ‘train-de-trainer’ bijeenkomsten, door het faciliteren van de mogelijkheden om de deskundigheid van de trainer te vergroten en door te investeren in de ontwikkeling van trainingen en lesmaterialen.

Download hier het competentieprofiel van de NCZ trainer

Onderstaand overzicht van de trainers bij het NCZ:

Sarah Balfoort

Sarah Balfoort specialiseerde zich na haar studie Beleid en Management van de Gezondheidszorg in gezondheidsrecht, met de nadruk op medezeggenschap in de zorg. Haar drijfveer was om terug te gaan naar de basis van de gezondheidszorg, de cliënt, en deze een stem te geven. Vanuit haar werk als zorgverlener in de ouderenzorg weet ze hoe onmisbaar het cliëntenperspectief is voor goede zorgverlening.

Hans van Dinteren
hans van dinteren

Hans van Dinteren is senior trainer en adviseur op het gebied van medezeggenschap, organisatie en governance. Hans werkt vanuit zijn bedrijf: Van Dinteren Consultancy. Hij is actief in de zorg, het onderwijs en de kunst- en cultuursector. In zijn carrière heeft Hans zowel in de rol van werkgever als werknemer gewerkt.

Wim Eggens
wim eggens

Wim Eggens werkt als trainer, adviseur en ondersteuner van cliëntenraden. Hij is vooral actief in de zorg en werkt al vanaf 1986 aan versterking van medezeggenschap van cliënten. In de afgelopen 30 jaar heeft hij  in allerlei functies (onderzoeker, ondersteuner, adviseur, trainer, beleidsmedewerker, ondersteuner bij procedures bij de LCVV) te maken gehad met het praktische werk van cliëntenraden.

Hans Jonkman
Hans Jonkman

Hans Jonkman weet als voorzitter van een grote (centrale) cliëntenraad uit ervaring waar cliëntenraden mee te maken hebben en tegenaan kunnen lopen. En als directeur / manager in diverse organisaties weet zij ook hoe belangrijk het is het cliëntperspectief in alle geledingen van een organisatie tot zijn recht te laten komen. Kortom, het gaat om bruggen bouwen, om samen een organisatie maken, een organisatie die goed is voor de cliënt. Hans heeft veel ervaring in het werken met groepen en met het coachen van individuen op alle niveaus.

Richard Raaphorst

Richard Raaphorst is zelfstandig ondernemer in zorg en welzijn. Hij is jarenlang werkzaam geweest bij DNV GL als lead auditor van kwaliteits- en veiligheidsmanagement systemen en als trainer. Hij heeft zijn wortels in de zorg liggen. Hij is verpleegkundig opgeleid en werkzaam geweest in ziekenhuis- en ouderenzorg. Daarnaast is hij graag maatschappelijk actief door lid te zijn (geweest) van besturen van o.a. buurtverenigingen, onderwijsinstellingen en een welzijnsorganisatie. Rode draad in zijn carrière is kwaliteit van zorg.

Lisette Verploegen
lisette

Lisette Verploegen

Lisette Verploegen: Trainer, coach en intervisiebegeleider
Ze startte haar loopbaan in 1977 als professional binnen het sociaal domein.
Vanaf 1990 tot op heden traint en begeleidt zij medezeggenschapsraden in de zorg /welzijnssector. Op dit moment is zij o.a. actief bij de ontwikkeling van nieuwe medezeggenschapsmodellen binnen de Integrale Kindcentra.

Kitty van de Vossenberg

Kitty van de Vossenberg traint en coacht mensen op gedrag in werk en organisaties bij verandertrajecten of functioneringsvraagstukken met aandacht voor (belemmerende) gedragspatronen en overtuigingen. Dit doet ze vanuit 2maalV een trainingsbureau wat ze samen met Lisette Verploegen sinds 15 jaar vorm geeft.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

NCZ