Trainers

Trainers

De ‘NCZ-trainers’ zijn allen zelfstandig (ZZP-er/Freelancer). Op basis van afspraken en een overeenkomst met NCZ verzorgen zij cursussen, workshops, leergangen, opleidingen, adviezen enz. voor (centrale) cliëntenraden en stakeholders in het NCZ netwerk.

De trainers zijn allen geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en hebben hiervoor een audit moeten doen.

Natuurlijk doen zowel NCZ als de trainers afzonderlijk hun uiterste best hun didactische vaardigheden, kennis en kunde op peil te houden. Dit doen wij o.a. door ‘train-de-trainer’ bijeenkomsten, door het faciliteren van de mogelijkheden om de deskundigheid van de trainer te vergroten en door te investeren in de ontwikkeling van trainingen en lesmaterialen.

Download hier het competentieprofiel van de NCZ trainer

Onderstaand overzicht van de trainers bij het NCZ:

Sarah Balfoort

Sarah Balfoort specialiseerde zich na haar studie Beleid en Management van de Gezondheidszorg in gezondheidsrecht, met de nadruk op medezeggenschap in de zorg. Haar drijfveer was om terug te gaan naar de basis van de gezondheidszorg, de cliënt, en deze een stem te geven. Vanuit haar werk als zorgverlener in de ouderenzorg weet ze hoe onmisbaar het cliëntenperspectief is voor goede zorgverlening.

José van Berkum
José van Berkum

José van Berkum kent de wereld van de (ouderen)zorg, blinden en slechtzienden organisaties en het leven van mensen met een verstandelijke beperking uit eigen (werk)ervaring. Daarom weet ze uit eigen ervaring hoe belangrijk het is dat hun stem gehoord wordt. Dat verbetert de zorg en het welbevinden van cliënten en hun familie.

Hans van Dinteren
hans van dinteren

Hans van Dinteren is senior trainer en adviseur op het gebied van medezeggenschap, organisatie en governance. Hans werkt vanuit zijn bedrijf: Van Dinteren Consultancy. Hij is actief in de zorg, het onderwijs en de kunst- en cultuursector. In zijn carrière heeft Hans zowel in de rol van werkgever als werknemer gewerkt.

Wim Eggens
wim eggens

Wim Eggens werkt als trainer, adviseur en ondersteuner van cliëntenraden. Hij is vooral actief in de zorg en werkt al vanaf 1986 aan versterking van medezeggenschap van cliënten. In de afgelopen 30 jaar heeft hij  in allerlei functies (onderzoeker, ondersteuner, adviseur, trainer, beleidsmedewerker, ondersteuner bij procedures bij de LCVV) te maken gehad met het praktische werk van cliëntenraden.

Hans Jonkman
Hans Jonkman

Hans Jonkman weet als voorzitter van een grote (centrale) cliëntenraad uit ervaring waar cliëntenraden mee te maken hebben en tegenaan kunnen lopen. En als directeur / manager in diverse organisaties weet zij ook hoe belangrijk het is het cliëntperspectief in alle geledingen van een organisatie tot zijn recht te laten komen. Kortom, het gaat om bruggen bouwen, om samen een organisatie maken, een organisatie die goed is voor de cliënt. Hans heeft veel ervaring in het werken met groepen en met het coachen van individuen op alle niveaus.

Alice Makkinga

De expertise van Alice Makkinga bevindt zich op het vlak van medezeggenschap van cliënten in de zorg en burgerparticipatie in het kader van de Wmo. Zij traint, ondersteunt en adviseert diverse organisaties vanuit haar eigen bedrijf Alice Makkinga Ondersteuning & Advies, gevestigd in Ommen.

Richard Raaphorst

Richard Raaphorst is zelfstandig ondernemer in zorg en welzijn. Hij is jarenlang werkzaam geweest bij DNV GL als lead auditor van kwaliteits- en veiligheidsmanagement systemen en als trainer. Hij heeft zijn wortels in de zorg liggen. Hij is verpleegkundig opgeleid en werkzaam geweest in ziekenhuis- en ouderenzorg. Daarnaast is hij graag maatschappelijk actief door lid te zijn (geweest) van besturen van o.a. buurtverenigingen, onderwijsinstellingen en een welzijnsorganisatie. Rode draad in zijn carrière is kwaliteit van zorg.

Lisette Verploegen
lisette

Lisette Verploegen

Lisette Verploegen: Trainer, coach en intervisiebegeleider
Ze startte haar loopbaan in 1977 als professional binnen het sociaal domein.
Vanaf 1990 tot op heden traint en begeleidt zij medezeggenschapsraden in de zorg /welzijnssector. Op dit moment is zij o.a. actief bij de ontwikkeling van nieuwe medezeggenschapsmodellen binnen de Integrale Kindcentra.

Christa Vogel
Christa Vogel

Christa Vogel werkt als trainer, procesbegeleider en adviseur in de publieke sector. Zij heeft veel ervaring met het begeleiden van groepen om beter samen te werken. Juist in organisaties waarin professionals, vrijwilligers en cliënten het samen moeten doen, is veel winst te behalen door een betere communicatie over wat belangrijk is. Daarin is zij een echte verbinder, iemand die goed luistert naar wat er in de groep speelt en daar op een aandachtige, pragmatische en speelse manier mee om gaat.

Kitty van de Vossenberg

Kitty van de Vossenberg traint en coacht mensen op gedrag in werk en organisaties bij verandertrajecten of functioneringsvraagstukken met aandacht voor (belemmerende) gedragspatronen en overtuigingen. Dit doet ze vanuit 2maalV een trainingsbureau wat ze samen met Lisette Verploegen sinds 15 jaar vorm geeft.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!