Menzis zorgkantoor organiseert in 3 regio’s een bijeenkomst over hoe het Zorgkantoor de Wet langdurige zorg uitvoert. Zij willen het inkoopbeleid en de afspraken met de zorgaanbieders zo goed mogelijk aan laten sluiten bij de wensen van mensen die zijn aangewezen op deze zorg. Ervaringen van cliëntenraden zijn daarbij van belang en door gezamenlijk het gesprek aan te gaan heeft de cliëntenraad inbreng op het inkoopbeleid en de afspraken die gemaakt worden met zorgaanbieders. U bent dan ook van harte uitgenodigd om tijdens een bijeenkomst in uw regio aan te sluiten.

De bijeenkomsten worden gehouden op maandag 16 april te Enschede, dinsdag 17 april te Wageningen en op 18 april te Groningen. Klik op de datum/regio van uw keuze om u aan te melden voor deze bijeenkomst.

NCZ zal tijdens deze bijeenkomsten een bijdrage leveren door dieper in te gaan op de Wet langdurige zorg, de kwaliteit van zorg vanuit cliëntenperspectief en de rol van de cliëntenraad.
Marika Biacsics, Netwerkvoorzitter NCZ, is spreker op maandag 16 april en op dinsdag 17 april en Pieter Adriaan Bruin op 18 april.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *