Adviseurs

Adviseurs

De onafhankelijke adviseurs staan NCZ bij met hun kennis, kunde en ervaring en willen deze ook inzetten ten bate van cliëntenraden. De adviseurs bestaan uit vooraanstaande professionals met een voor NCZ relevante deskundigheid, netwerk en ervaring.

PROF. DR. FRANCISCUS HENRICUS MARIA CORSTENS, ALGEMEEN EN BELEIDSMATIG ADVISEUR NCZ
Frans Corstens

Na het artsexamen in 1970 specialiseerde Frans zich tot Internist en werd in 1995 staflid van de afdeling Interne Geneeskunde van het toenmalige UMC St. Radboud.

In de jaren daarna volgde hij fellowships in de Nucleaire Geneeskunde in het Academisch Ziekenhuis te Groningen, Johns Hopkins Hospital in Baltimore (USA) en het Massachusetts General Hospital/Harvard Medical School in Boston (USA). In 1984 werd Frans benoemd tot hoofd van de nieuwe afdeling Nucleaire Geneeskunde van het Radboudumc. In 1985 werd hij benoemd tot opleider Nucleaire Geneeskunde. Twee jaar later volgde zijn benoeming tot hoogleraar Nucleaire Geneeskunde. Zijn wetenschappelijk onderzoek spitste zich toe op twee gebieden: oncologie en infectieziekten. Als promotor begeleidde hij 30 proefschriften. Frans Corstens was (co)auteur van 275 publicaties.

Tijdens zijn loopbaan vervulde Frans vele bestuurlijke (neven) functies. Zo was hij lid van het Bestuur van de Medische Faculteit van de Radboud Universiteit van 1886 – 1988. Hij was zowel in Berlijn (1996) als in Amsterdam (2000) Congres President van de European Association of Nuclear Medicine. Van diezelfde vereniging was Frans Corstens President van 2002 – 2005. Hij was Voorzitter van het stafconvent van het Radboudumc van 1997 – 2004. Daarnaast was hij President van de internationale scientific commitee van de Arronax Cyclotron Nantes Frankrijk (2004 – 2010) En lid van de High Scientific Council van de European Nuclear Society (EU Brussel 2005 – 2012)

Eind 2007 stopte Frans met zijn werk als Hoogleraar/Afdelingshoofd Nucleaire Geneeskunde en werd Vicevoorzitter van de Raad van Bestuur van het Radboudumc en Decaan van de Medische Faculteit van de Radboud Universiteit. Van medio 2012  tot medio 2013 was Frans lid van de Raad van Bestuur van het VUmc te Amsterdam.

In 2006 werd Frans Corstens benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

DRS. RIA VAN HAREN, ADVISEUR BEDRIJFSVOERING, KWALITEIT ZORG, ZORGZWAARTEPAKKETTEN, WONEN MET ZORG


Drs. Ria van Haren is trainer en adviseur op het gebied van bedrijfsvoering, kwaliteit in gezondheidszorg, ZorgZwaartePakketten, scheiden Wonen & Zorg. Drs. Ria van Haren is eigenaar van het organisatie- en adviesbureau Isfet. Als bedrijfskundige (bedrijfskunde KUN Nijmegen) al jaren actief in de sector V,V&T en meer recent ook in de Gehandicaptenzorg. Interimmanagement, advies en projectmanagement op het terrein van bedrijfsoptimalisatie, kwaliteit en zorginnovatie. Onderdeel van haar huidige werkzaamheden zijn het uitvoeren van audits voor ISO en HKZ. Daarvoor is Ria o.a. werkzaam als subcontractor bij DNV.

Voor NCZ verzorgd Ria themabijeenkomsten, cursussen en workshops evenals begeleiding van specifieke vraagstukken. Organisaties werkelijk cliëntgericht laten denken en handelen is voor Ria de drijfveer waarmee zij in organisaties aan de slag gaat. Naast deelname aan diverse netwerken is Ria ook lid van de providersboog van de Servant Leadership Faculty.

www.isfetadvies.nl
LinkedIn

CAROLINE WIJNTJES, EIGENAAR DE ERKENDE TOEZICHTHOUDER
Caroline Wijntjes

Caroline Wijntjes is sinds 2008 eigenaar en ervaren trainer en coach van De Erkende Toezichthouder. Zij ondersteunt toezichthouders en commissarissen die toonaangevend en nóg succesvoller willen worden in het toezicht houden ‘nieuwe stijl’. Caroline is voormalig directeur en bestuurder geweest bij diverse ondernemingen en organisaties in de zorg, het verzekeringswezen, de culturele sector en de overheid. Tevens is zij vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Comperio.
De relatie en communicatie tussen Raden van Toezicht en cliëntenraden is een belangrijke expertise van haar, die zij met veel plezier ook deelt met de NCZ(leden).

Op www.erkendetoezichthouder.nl/caroline-wijntjes kunt u verder met haar kennis maken. En volg haar op Twitter: https://twitter.com/CaroWijn

PIETER ADRIAAN BRUIN, ADVISEUR CLIËNTEN MEDEZEGGENSCHAP

Pieter Adriaan Bruin heeft zich na zijn vervroegde pensionering gespecialiseerd in de advisering en praktische begeleiding van cliëntenraden in de zorgsector. Tijdens zijn lange loopbaan in de zorgsector, bij met name grotere verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties, was hij o.a. actief als controller, manager P en O, bestuurder, directeur en directeur/bestuurder.
Zo deed hij veel praktische ervaringen in- en met de medezeggenschap op. Pieter heeft tijdens zijn loopbaan veel cliëntenraden ingesteld, begeleid en geschoold.
Pieter heeft zich gespecialiseerd in cliënten medezeggenschap omdat hem is gebleken tijdens bijeenkomsten met zorgdirecties, dat velen van hen de medezeggenschap nog niet serieus genoeg nemen.
Pieter is van mening dat medezeggenschap essentieel is voor een goede kwaliteit van zorg en zet zich daarom graag in voor de coaching en ondersteuning van cliëntenraden. Hij gaat uit van een praktische begeleiding van cliëntenraadsleden waarbij het proces centraal staat.

Pieter coacht cliëntenraden o.a. op teamverband, werving op basis van juiste profielen, communicatie met de bestuurder en bestuurstactiek, vergadertechnieken, adviestechnieken, beleidsinzicht en alles wat er verder nodig is om een goede cliëntenraad te worden en vooral..te blijven.

Daarnaast doet Pieter ‘coaching on the job’ waarbij ook de andere geledingen zoals de Ondernemingsraad, de Raad van Bestuur, de Bestuurder, het management en de Raad van Toezicht betrokken kunnen worden om zo eenieders rol en positie in de medezeggenschap te verduidelijken.

LinkedIn

ING. THEO STAATS, CONSULTANT, ZORGHUISVESTING, VASTGOEDSTRATEGIE, BOUWKOSTEN
Theo Staats

Theo Staats is adviseur op het gebied van huisvesting in de gezondheidszorg en maatschappelijk vastgoed. Theo werkt vanuit zijn bedrijf: Staats Consultancy. Hij is actief in de zorg (care en cure), met huisvestingsvraagstukken en het smeden van samenwerking rondom huisvesting en dienstverlening. Bij een aantal zorginstellingen doet Theo onderzoek naar nieuwe huisvestingsconcepten. Theo werkt samen met enkele zelfstandige professionals van diverse disciplines in een netwerkorganisatie. Daarnaast is hij graag maatschappelijk actief door o.a.  bouwhistorisch onderzoek voor de heemkunde kring en begeleider houtbewerken bij een stadwerkplaats. Vanuit zijn werk als huisvestingsadviseur weet hij hoe onmisbaar het cliëntenperspectief is voor goede zorgverlening en -huisvesting.

Op LinkedIn kunt u verder met hem kennis maken.

JAN JUKEMA, VERPLEEGKUNDIGE EN VERPLEEGWETENSCHAPPER
Jan Jukema

Jan is als hoofddocent verbonden aan de Hogeschool Windesheim te Zwolle. Daar is hij programmaleider van de nieuwe opleiding Toegepaste Gerontologie en als onderzoeker verbonden aan het lectoraat Innoveren in de ouderenzorg. In 2011 is Jan gepromoveerd op een studie naar goede dagelijkse zorg voor verpleeghuisbewoners. Met deze studie heeft hij de visie bewarende zorg ontwikkeld. Zijn expertise ligt onder meer op het terrein van persoonsgerichte zorg, zorgethiek, zorginnovaties en onderwijsontwikkeling. Vanuit het NCZ wil hij bijdragen aan professionele zorg voor zorgafhankelijke mensen waarin de menselijke maat centraal staat. Specifieke belangstelling heeft hij voor de langdurige ouderenzorg.

MW. DRS. MIEKE JAKOBS, BEDRIJFSKUNDIGE, ADVISEUR MANAGEMENT, LEIDERSCHAP
Mieke Jakobs

Mieke is meer dan 35 jaar werkzaam in de zorg (Ziekenhuizen, V&V sector en Adviesbureau ) en is afgestudeerd als Bedrijfskundige aan de Faculteit Beleidsweten­schappen aan de Katho­lie­ke Uni­ver­si­teit Nij­megen en heeft de Top Class gedaan aan het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Mieke is van meerdere organisaties MT-lid geweest en zij heeft in haar carrière succesvol leiding gegeven aan vele organisatie veranderingsprocessen. Daarnaast heeft ze vele veranderingen op het gebied van Kwaliteit & Veiligheid en Zorgvisies mee mogen opzetten. Zij heeft gastvrijheid -management ingevoerd waarbij het ziekenhuis in 2006/2007 als eerste en enige ziekenhuis met 4 sterren de prijs voor Gastvrijheid met sterren heeft mogen ontvangen.

Zij was verantwoordelijk voor het ontwikkelen van strategische plannen en de realisatie daarvan op het gebied van vastgoed en huisvesting en de relatie tot het DBC experiment (100% risicodragend) en wijziging van het bestemmingsplan.

Samen met Universiteiten en Hoge scholen heeft Mieke studenten mogen begeleiden en onderzoeken laten uitvoeren naar de beleving van patiënten en hun mantelzorgers.

Samen met cliëntenraden bouwen aan een cliënt/patiënt gerichte gastvrije organisatie door Service Design Thinking is haar uitgangspunt. Daarnaast blijft zij zich inzetten voor het feit dat cliënten en hun mantelzorgers landelijk meer invloed moeten krijgen in de zorg.

Meer weten over onze organisatie? Neem contact op 06-51222505 of gebruik het contactformulier.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!