Jaarverslag 2023 Centrale Clientenraad Kwadrantgroep

Over Kwadrantgroep

KwadrantGroep is een sterke netwerkpartner in de zorg. Oprechte aandacht en deskundige zorg zijn de basis van hun denken en doen. Zij bieden een totaalpakket aan ouderenzorg, zoveel mogelijk in de eigen omgeving en in samenwerking met lokale organisaties. Dat is voor hun de kracht van verbinding.

KwadrantGroep is geworteld in Friesland en bestaat uit sterke merken; de zorgbedrijven Elkander, De Friese Wouden, Palet, KwadrantGroep Huishoudelijke Hulp en servicepakket MeiJo.

Over de Centrale Cliëntenraad

In de Centrale Cliëntenraad van KwadrantGroep komen onderwerpen aan bod die voor alle zorgbedrijven van KwadrantGroep gelden. Leden van de cliëntenraden van De Friese Wouden, Elkander, Palet en KwadrantGroep Huishoudelijke Hulp zitten in deze Centrale Cliëntenraad. De Centrale Cliëntenraad overlegt diverse keren per jaar met de Raad van Bestuur. Minimaal eenmaal per jaar sluiten leden van de Raad van Toezicht van KwadrantGroep daarbij aan. 

Beschouwing over het CCR-jaar 2023

“Roeien met de riemen, die ….??!!”

Het is enerzijds een constatering die ontleent kan worden aan feiten die waarneembaar zijn en een alledaagse werkelijkheid weergeven. Anderzijds ook een uiting waar een zekere berusting van uitgaat. Een beschouwing die de constatering buiten de eigen invloedssfeer plaatst. “Het is niet anders, dus …

Niettemin, toen tijdens een overleg deze opmerking werd gemaakt, riep dat herkenning maar ook ontkenning op. Het spanningsveld tussen willen, kunnen en doen, vormde de aanleiding voor zowel opmerking als reactie. Het raakt aan de houding en intrinsieke motivatie, de betrokkenheid bij de ouderen zorg. Het treft betrokkenen in het wezen van hun inzet.

Het vaarwater moge dan maatschappelijk gezien onstuimig zijn en boeien worden regelmatig verlegd, het is geen reden om het daarbij te laten. Er blijkt voldoende know-how, mentaliteit en spirit te zijn om de juiste koers aan te willen en kunnen houden. Daarmee ook de verantwoordelijkheid nemend voor het wezen van het werk, de kwaliteit van zorg voor kwetsbare mensen en verder te kijken dan de waan van de dag wellicht ingeeft.

De riemen bleken ook dit jaar weer door iedereen met overtuiging, inzicht en motivatie gehanteerd te worden.

Homme Biemold,
Voorzitter CCR

Download hier het Jaarverslag 2023 van de Centrale Cliëntenraad van Kwadrantgroep

Misschien ook interessant

Jaarverslag 2023 Centrale Clientenraad Tintengroep

Jaarverslag 2023 Centrale Clientenraad Oosterlengte

Jaarverslag 2023 van de Clientenraad van Ikazia ziekenhuis

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *