Jaarverslag 2023 Centrale Clientenraad Tintengroep

Over de Tintengroep

De Tintengroep is opgericht in 2010 uit vijf zelfstandige organisaties gespecialiseerd in sociaal werk, die hun oorsprong vinden in een gebied met een eigen gezicht: de Veenkoloniën.

In de jaren daarna schaarden verschillende bestaande organisaties zich onder de Tintengroep en werd een aantal nieuwe organisaties in het leven geroepen. Momenteel bestaat de Tintengroep uit 18 organisaties gespecialiseerd in sociaal werk, Stichting Peuterwerk, Tinten Beheer en Tinten Training & Advies. In de praktijk maken ruim 700 gedreven medewerkers dagelijks het verschil voor hulpvragers van 0 tot 100 jaar.

Over de Centrale Cliëntenraad

Elke Cliëntenraad binnen de Tintengroep bestaat uit 6 tot 9 leden, die zich verbonden voelen met de dienstverlening van de organisatie en het werkgebied. Een aantal leden is zelf cliënt of vrijwilliger. Jaarlijks stelt de raad een werkplan op met de agenda en activiteiten voor het komende jaar. De Cliëntenraad vergadert ongeveer tien keer per jaar, waarvan een aantal malen met de directeur van de betreffende organisatie. Daarnaast leggen de leden regelmatig werkbezoeken af om in contact te komen met cliënten en hun signalen te horen. De Centrale Cliëntenraad bestaat uit afgevaardigde leden van iedere lokale cliëntenraad. Zij vergaderen vier keer per jaar met de Raad van Bestuur.

Jaarverslag 2023 voorwoord

Het jaar 2023 kende een grote verscheidenheid aan onderwerpen binnen de Tintengroep. Dus ook in de Centrale Cliëntenraad (CCR). Als CCR zijn we er trots op dat wij alle cliënten van Tinten hebben mogen vertegenwoordigen, naar ons beste weten en kunnen.
Bijna alle werkmaatschappijen hebben een lid kunnen afvaardigen naar de CCR, waar dit niet mogelijk was heeft Irma van der Meij (ondersteuner CCR) hen de activiteiten van de CCR laten weten.
We zien dat Tinten zich op steeds meer terreinen bekwaamt en serieus zijn rol oppakt op meer terreinen waarin welzijn een rol speelt en verdere professionalisering van de organisatie. Zo wordt bijvoorbeeld de CCR nauw betrokken bij onder anderen het integraal zorgakkoord en de energietransitie, onderwerpen waar cliënten gevolgen van ondervinden.

Zoals te lezen in het jaarverslag van de CCR hebben wij op diverse manieren onze medezeggenschap laten blijken.
We hopen in 2024 op deze weg door te mogen gaan.

Namens de centrale cliëntenraad van Tinten,
Yvonne Verhoeven (voorzitter)

Download hier het Jaarverslag 2023 van de centrale Cliëntenraad van de Tintengroep

Misschien ook interessant

Jaarverslag 2023 Centrale Clientenraad Oosterlengte

Jaarverslag 2023 van de Clientenraad van Ikazia ziekenhuis

Jaarverslag 2023 van de Clientenraad van Sensire

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *