Jaarverslag 2021 Cliëntenraad Franciscus Gasthuis & Vlietland
Koos Karssen, voorzitter cliëntenraad FG&V

Het afgelopen jaar was voor de Cliëntenraad (CR) van het Franciscus Gasthuis & Vlietland nog steeds heel anders dan andere jaren. De Corona-maatregelen beheersten eigenlijk al ons doen en laten. Wij zijn door de Raad van Bestuur steeds goed op de hoogte gehouden van het verloop van de corona-epidemie. Onze grootste zorgen waren enerzijds de vraag of de verpleging het vol kon houden en anderzijds of de niet-corona-gerelateerde patiënten toch behandeld konden worden als dat echt nodig was. Wij zijn van mening dat die balans behoorlijk in evenwicht is gebleven.

De Cliëntenraad werd zelf helaas geconfronteerd met het overlijden van één van de leden. Voor haar man en kinderen betekenden dat een groot verlies, maar ook voor ons.

Leidend in 2021 was onze deelname aan de vernieuwingsprocessen rondom de EHealth, de locatievernieuwing en het meerjaren-investeringsplan (MJIP). Wij hebben onze zorgen geuit over de spoedzorg in het Vlietland, maar zijn heel content met de harmonisatie van de bezoektijden.

Omdat de nieuwe wet op de medezeggenschap (WMCZ 2018) nadrukkelijk van ons vraagt de contacten met onze achterban, de cliënten, te onderhouden, waren wij in 2021 van plan dit intensief te gaan doen tijdens twee Informatiedagen. Door middel van vraaggesprekken wilden wij peilen hoe de patiënten de zorg van ons ziekenhuis ervaren. Door corona konden deze informatiedagen echter helaas niet doorgaan. Gelukkig heeft ons cliëntenpanel daarentegen heel goed gefunctioneerd. Ik ben er trots op dat wij nu ruim 400 betrokkenen als lid hebben kunnen inschrijven. Al met al een bewogen jaar.

Koos Karssen, voorzitter Cliëntenraad

Jaarverslag 2021 Cliëntenraad Franciscus Gasthuis & Vlietland

Bekijk ook:

 

Podcast met Koos Karssen, voorzitter cliëntenraad Franciscus Gasthuis & Vlietland

Jaarverslag 2020 cliëntenraad Fransiscus Gasthuis & Vlietland

Jaarverslag 2019 Cliëntenraad Franciscus Gasthuis & Vlietland

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *