Woord vooraf door de voorzitter, Koos Karssen

 

Het jaar 2019 was voor de Cliëntenraad behoorlijk pittig. Onze hoofdtaak is het uitbrengen van adviezen aan de Raad van Bestuur, het onderhouden van contacten met managers en beleids-adviseurs, maar vooral alert zijn op de positie van de patiënt in onze ziekenhuizen. Er worden in hoog tempo besluiten genomen die de positie van de patiënten moet verbeteren, maar alle efficiency kan niet altijd de boventoon voeren; wij letten vooral sterk op het welzijn van de patiënten. Naast de adviezen – waarover u kunt lezen onder 2. – hebben wij de volgende zaken aangepakt:

 

 

– Meer direct contact met het bestuur van de medisch specialisten en de Verpleegkundige Adviesraad (VAR).
– We organiseerden tijdens de Open Dag 2019 het Zorgdebat, een inhoudelijke discussie tussen management en patiënten.
– Onze leden waren heel actief bij de problemen rondom de telefonische bereikbaarheid, facilitaire zorg rondom het bed, vernieuwing van de maaltijdvoorziening, de Stuurgroep Ouderen en de Kinderraad.
– Wij hebben aan de Raad van Bestuur voorgesteld de bezoektijden in onze beide ziekenhuizen te harmoniseren; dat heeft geleid tot een serieus onderzoek onder patiënten en bezoekers.
– We bezochten een Congres over de nieuwe Wet op de Medezeggenschap in Zorginstellingen, de WMCZ2018, om te leren hoe wij in 2020 beter kunnen participeren in het ziekenhuis en op welke manier wij onze achterban – de cliënten – nog beter bij het ziekenhuis kunnen betrekken.
– Wij waren actief bij de invoer van het digitale patiëntenportaal Mijn Franciscus en met de vraag wat E-Health en digitale informatie voor patiënten betekent.
-We hebben contact gekregen met de andere cliëntenraden in de Rotterdamse metropoolregio.
– Een punt waar we veel aandacht aan gaven zijn de wachttijden, wij blijven streven naar verkorting.
– Ten slotte noemen we nog dat we op bezoek zijn geweest bij de buitenpoli in Berkel, dat er is deelgenomen aan een overleg van het project Concord over (borst)kanker en dat de Cliëntenraad betrokken was bij het Verpleegkundig Oproep Systeem-project in het Franciscus Gasthuis. Dit project waarbij een nieuw oproep- en alarmsysteem werd geïnstalleerd, is in 2019 afgerond.
Algemene informatie over de Cliëntenraad staat op de webpagina van de Cliëntenraad. Ook de jaarverslagen van vorige jaren, het jaarplan 2020 en de uitslagen van de diverse gehouden Cliëntenpanels zijn daar te vinden.

Jaarverslag 2019 Cliëntenraad Franciscus Gasthuis & Vlietland

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *