Koos Karssen

Met genoegen bieden wij u hierbij ons jaarverslag over het jaar 2020 aan. Het jaar waarin de coronapandemie ons allen raakte en ook feitelijk vrijwel dit hele jaar overheerste. We hebben
als Cliëntenraad alles in het werk gesteld ons werk zo normaal als mogelijk uit te voeren. De vergaderingen van de Clientenraad vonden echter vanaf maart voornamelijk online plaats in
plaats van fysiek. In het begin was dat voor iedereen wennen, maar na verloop van maanden wisten we niet beter.

Wat volledig in de knel kwam, was onze wens meer op de werkvloer te komen. Wij hebben er heel bewust voor gekozen om niemand voor de voeten te lopen. Wij zijn door de Raad van
Bestuur zeer regelmatig op de hoogte gehouden van de stand van zaken op onze beide ziekenhuislocaties en de buitenpolis. We hebben begrip getoond voor de beperking van het aantal personen tijdens de bezoekuren.

Na de eerste golf, waarin eigenlijk alles moest wijken voor het grote aantal coronapatiënten, hebben wij het belang benadrukt dat de ‘gewone’ zorg zo snel mogelijk weer opgepakt moet worden. Maar vooral dat de patiënten die op wachtlijsten terecht waren gekomen, goed geïnformeerd werden. Wij hebben meermalen onze dank en ons respect uitgesproken voor de extra inzet van alle medewerkers in onze huizen in deze coronatijd.

In het lijstje onderwerpen dat langs onze bestuurstafel kwam, hielden de adviezen over de locatievernieuwing ons het meest bezig. De Cliëntenraad heeft hierin voor kwaliteit gekozen,
er wel rekening mee houdend dat dit voor patiënten betekent dat zij voortaan soms op een andere plek behandeld zullen worden.

In 2020 kreeg e-health steeds meer betekenis. Dat is voor ons een belangrijk onderwerp, omdat deze ogenschijnlijke vooruitgang niet ten koste mag gaan van het welbevinden van de
patiënten. Dit onderwerp zal zeker het speerpunt van ons werk in 2021 zijn. We hopen ten slotte van harte dat ons advies om de bezoektijdens van de beide ziekenhuislocaties te harmoniseren, in 2021 daadwerkelijk gerealiseerd zal worden.

Ik wens u veel leesplezier.

Koos Karssen, voorzitter

Jaarverslag 2020 Cliëntenraad Franciscus Gasthuis & Vlietland

Beluister hier ook de podcast over de cliëntenraad tijdens de coronacrisis met Koos Karssen

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *