Bestuurders, cliëntenraden en ondernemingsraden (OR’s) van verpleeghuizen merken dat er sinds 2016 een beweging op gang is gekomen naar een zinvollere daginvulling voor bewoners, meer deskundigheidsbevordering voor personeel en meer onderlinge dialoog. Er is nog ruimte voor verdere verbetering. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel naar de opbrengsten van de in januari 2016 beschikbaar gestelde extra financiële middelen, die ingezet kunnen worden om bewoners in verpleeghuizen een zinvollere daginvulling te geven en de deskundigheid van het personeel te verhogen.
Vanaf 1 januari 2016 kunnen verpleeghuizen extra geld krijgen voor het realiseren van een zinvolle daginvulling van bewoners en voor het verhogen van de deskundigheid van het personeel. Dit geld wordt zeer gevarieerd besteed. Te denken valt aan deskundigkundigheidsbevordering over uiteenlopende onderwerpen, de aanschaf van materialen (zoals spellen, tovertafels en duofietsen), het gezellig maken van de woonkamer en het organiseren van activiteiten voor bewoners. Ook worden extra verzorgenden en verpleegkundigen geworven en wordt er ander personeel aangetrokken, zoals activiteitenbegeleiders, muziektherapeuten en welzijnsassistenten.

Bijna de helft (45%) van de ondervraagde verzorgenden en verpleegkundigen voelt zich qua deskundigheid in 2018 beter toegerust voor het werk ten opzichte van twee jaar eerder. Voor een bijna even grote groep (41%) bleef dit gelijk. Een kleine groep (11%) voelt zich juist minder toegerust. Een geïnterviewde: “Sinds twee jaar is er wel een en ander veranderd. Dat er wel makkelijker gezegd wordt dat je bijscholing kunt doen.” Wat betreft de deskundigheidsbevordering zijn de ondervraagde zorgverleners meer verdeeld: de helft (47%) ervaart hier genoeg tijd en ruimte voor te hebben, een derde (35%) ervaart hier soms wel en soms niet genoeg tijd en ruimte voor te hebben en bijna één vijfde (18%) geeft aan hier veelal geen tijd en ruimte voor te hebben. Er lijkt dus nog ruimte te zijn voor verdere verbetering van de deskundigheid.

De meeste van de ondervraagde cliëntenraadleden (88%), OR-leden (82%) en bestuurders (87%) vonden dat de bewoners door het extra te besteden geld een zinvollere daginvulling hebben kregen.

Het Nivel-onderzoek laat tevens zien dat de dialoog tussen bestuurders, de OR en de cliëntenraad sinds 2016 is verbeterd. De betrokkenheid, en daarmee de medezeggenschap, van de OR’s en de cliëntenraden is versterkt.

Om de Infographic Opbrengsten extra middelen Waardigheid en trots voor verpleeghuizen in te zien klik HIER.

Om het rapport Deskundigheidsbevordering en zinvolle daginvulling in verpleeghuizen in te zien klik HIER.

Om de gehele NIVEL samenvatting te lezen klik HIER.

 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *