De Eerste Kamer is dinsdag 1 november akkoord gegaan met een initiatiefwetsvoorstel dat verpleegkundigen en verzorgenden meer wettelijke mogelijkheden biedt voor inspraak in het beleid van zorginstellingen.

Het wetsvoorstel (35.660) van de Tweede Kamerleden Ellemeet (Groen Links) en Tielen (VVD) dat artikel 3 van de wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorgt (Wkkgz) wijzigt, werd door de Eerste Kamer als hamerstuk aanvaard.

Initiatiefwetsvoorstel Invloed van Zorgverleners in behandeling  

De wetswijziging houdt in dat onder het begrip ‘goede zorg’ in de Wkkgz straks ook de invloed valt van zorgverleners – met name verpleegkundigen en verzorgenden – op het primaire proces van zorgverlening en zorginhoudelijk beleid van de organisatie. De bedoeling is dat binnen zorginstellingen niks over de vakinhoud en beroepsontwikkeling van zorgverleners wordt besloten zonder ze daarbij te betrekken.

Voor het wettelijk borgen van deze (mede-)zeggenschap is gekozen voor een open norm, namelijk dat zorgverleners invloed moeten hebben op het primaire proces van zorgverlening en het zorginhoudelijk beleid van de organisatie. Dat geldt zowel op het niveau van de raad van bestuur, als op het niveau van besluiten die op de werkvloer worden genomen. Een open norm biedt zorgaanbieders de ruimte om de invloed van zorgverleners op het zorginhoudelijk beleid en het primaire proces zo passend mogelijk vorm te geven.

In de voorafgaande schriftelijke behandeling van het wetsvoorstel had een aantal fracties in de Eerste Kamer vragen over nut en noodzaak van het voorstel. Zo wilde de VVD-fractie weten of een aanvullende wettelijke verplichting wel noodzakelijk is voor de gewenste cultuuromslag. Ook werd verwezen naar kritiek van de Raad van State dat de norm voor het betrekken van zorgverleners in de praktijk al voldoende duidelijk is. De CDA-fractie wilde weten wat de relatie is met het werk van de Ondernemingsraad en de Verpleegkundige Adviesraad. De D66-fractie wilde weten of het wetsvoorstel ook betrekking heeft op andere zorgverleners dan verpleegkundigen en verzorgenden.

Bekijk en lees hier het verslag van de plenaire vergadering van dinsdag 1 november 2022

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *