HR2020 Ontwerpatelier Integrale Inspraak en Medezeggenschap

De HR2020 beweging is een stroming van verbonden en bewogen talentondernemers in de zorg. Het maakt van lijnmanagement, zorgwerkers en HR-staf zelfstandige HR-professionals. Professionals voorbij bevlogenheid die samen durven te excelleren. Die ernaar streven om andere zorgprofessionals het allerbeste uit zichzelf én uit teams te laten halen.
(HR2020 = Human Resource in de zorg anno 2020) www.hr20202.nl

Voor het Ontwerpatelier Integrale Inspraak en Medezeggenschap zoeken wij één à twee deelnemers vanuit cliëntenraden in de zorg. Mensen die breed, innovatief, integraal en vernieuwend durven denken en kijken naar inspraak en medezeggenschap. Dus sociale, actieve cliëntenraadsleden die inspraak en medezeggenschap met ambities willen verbinden.

Aan het ontwerpatelier doen in totaal 8 à 10 deelnemers mee naast een themaleider en een procesbegeleider. Verder is er een projectsecretaris ter ondersteuning van het geheel.

Meer informatie:

Ontwerpatelier Integrale Inspraak en Medezeggenschap

In de periode september en oktober 2015 wordt gestart met het ontwerpatelier over Integrale Inspraak en Medezeggenschap in de zorg. De bedoeling is om de meest uiteenlopende dingen te bedenken die in dienst staan van Inspraak en Medezeggenschap. Deze ideeën kunnen dan uitgewerkt worden tot een stadium waar in uitvoering haalbaar is; namelijk tot de ‘Themakoffer Integrale Inspraak en Medezeggenschap.’*
In het ontwerpatelier kunnen onderwerpen helemaal uitgewerkt worden om te komen tot een optimaal werkend inspraak- orgaan voor 2020.

Voorbeeld: stel het idee ontstaat om, los van de wetgeving, een inspraak orgaan op te zetten waarbij cliëntenraad en ondernemingsraad in één gremium zijn ondergebracht binnen een organisatie. Wat zou dat dan kunnen betekenen voor de medezeggenschap? Waar zitten de belemmeringen en waar de voordelen? Is het technisch mogelijk? Hoe zit het dan met de stemverhouding?

Dit is een futuristisch voorbeeld en wellicht (nog) niet realistisch, maar alles is mogelijk in het ontwerpatelier. De ’truc’ zit met name in de uitwerking van de ideeën!

* De HR2020 Themakoffer Integrale Inspraak en Medezeggenschap omvat een reeks doelgerichte oplossingen en interventies om te komen tot eigentijds en toekomstbestendige inspraak die door zowel ondernemingsraden als cliëntenraden in de zorg gebruikt kunnen worden.

Download hier het document met de informatie en data: Ontwerpatelier Integrale Inspraak en Medezeggenschap

Voor aanmelden: marika@ncz.nl

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *