Hervorming langdurige zorg: Beantwoording Kamervragen over verschraling cliëntenondersteuning in de Wmo en de AWBZ

16 okt Hervorming langdurige zorg: Beantwoording Kamervragen over verschraling cliëntenondersteuning in de Wmo en de AWBZ

Hervorming langdurige zorg: Beantwoording Kamervragen over verschraling cliëntenondersteuning in de Wmo en de AWBZ

Antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op vragen van de Kamerleden Leijten en Siderius (beiden SP) over de verschraling van de cliëntenondersteuning in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Hij gaat in zijn antwoorden ook in op de motie van het Eerste Kamerlid Flierman c.s.

De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

Download Beantwoording Kamervragen over verschraling cliëntenondersteuning in de Wmo en de AWBZ

 

Geen reactie's

Geef een reactie

NCZ