Verpleeghuizen krijgen 100 miljoen euro om extra medewerkers aan te trekken. Het kabinet heeft dat besloten op voorstel van staatssecretaris Van Rijn.

De verpleegzorg voor ouderen wordt overal naar een hoger plan getild met nieuwe normen voor kwaliteit en personeel. Alle verpleeghuizen moeten nu stappen zetten om daar naartoe te groeien. Daar waar dat het hardst nodig is, investeert het kabinet 100 miljoen euro.

Aandacht
Van Rijn: “Deze maatregelen en dit geld zijn een steun in de rug voor bewoners, hun naasten en de medewerkers van verpleeghuizen. Zij krijgen er extra collega’s bij voor het belangrijke, zware werk dat ze dag in dag uit doen. Meer medewerkers met meer tijd betekent meer aandacht voor onze ouderen. Daar doen we dit voor”.

Om extra geld te kunnen krijgen moet een verpleeghuis wel aan strikte voorwaarden voldoen en laten zien dat er geen geld wordt verspild aan te veel papierwerk, overhead of onnodig grote reserves op de bank. Zorginstituut Nederland heeft daartoe een nieuw kader verpleegzorg vastgesteld. Daarmee is voor iedereen duidelijk – van cliënten, tot medewerkers en bestuurders – waarop in de verpleeghuiszorg mag worden gerekend en waarop zal worden toegezien.

Uitkomsten
De nieuwe personeelsnorm houdt rekening met de diversiteit van cliënten en de omgeving waarin verpleegzorg wordt gegeven. Op basis van de nieuwe normen voor personeel en kwaliteit en de toegenomen zorgzwaarte zal de Nederlandse Zorgautoriteit onderzoeken of er structureel voldoende geld beschikbaar is voor de verpleeghuiszorg. De eerste voorlopige uitkomsten van dat onderzoek worden eind februari aan de Tweede Kamer gezonden

Bron: Licht op zorg

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *