GEZOCHT: 25 cliëntenraden en zorgmanagers die elkaars bondgenoot willen zijn om Waarde-volle Zorg en Thuis Voelen te realiseren.

 

Invulling geven aan bondgenootschap in het belang van de cliënt

In Cliënten Vertegenwoordigen staan het samenspel en het gezamenlijk belang van cliëntenraad en zorgorganisatie centraal om de beste zorg en je thuis voelen voor de kwetsbare cliënten te realiseren. Met elkaar wordt in gesprek gegaan hoe de medezeggenschap van onderop te versterken. En hoe via participatie en dialoog, kwaliteit en liefdevolle zorg concrete vorm en inhoud te geven die er in de praktijk toe doet en het verschil maakt voor de cliënt, voor zijn/haar naasten en de medewerkers.

Het uitvoeren van de trajecten wil het bondgenootschap tussen cliëntenraad en locatie(management) versterken door:

  • de onderlinge communicatie en informatie te verbeteren
  • de participatie, medezeggenschap van cliënten (en hun naasten) te vergroten
  • cliëntenraden en zorg toe te rusten met concrete handvatten
  • thuis voelen en waardevolle zorg te realiseren in het belang van de cliënten, de naasten en de medewerkers

 

Gezamenlijke Waarde-volle Zorg en Thuis Voelen Agenda: basis via simpel traject

In een Cliënten Vertegenwoordigen traject gaan cliëntenraad, locatie/organisatie management (inclusief staf en steun en (para) medici) en medewerkers samen aan tafel om de beste, natuurlijke condities te creëren voor de cliënten in relatie tot hun waardigheid en ‘je thuis voelen’ binnen de instelling. De uitkomsten daarvan hebben tevens positieve effecten op de betrokkenheid van naasten en het werk (plezier) van de medewerkers.

Het bondgenootschap wordt gerealiseerd via een simpel traject van drie groepsgesprekken als cliëntenraad, als zorglocatie/organisatie en als cliëntenraad en zorglocatie/zorgorganisatie gezamenlijk. Aan de hand van een gespreksagenda worden elkaars rollen verhelderd en de fases van wonen, zorg en welbevinden in een verpleeghuis doorgenomen. Een ijkpunt is de vraag: Hoe zou ik het voor mijn vader of moeder graag willen zien. In een tijdsbestek van zes tot acht weken is het resultaat van de gesprekken een gezamenlijke ‘Waarde-volle Zorg en Thuis Voelen Agenda’ die het bondgenootschap vastlegt, concrete handvatten geeft en waarin afspraken zijn vastgelegd, inclusief praktische tips & eyeopeners. Na vier maanden wordt open met elkaar nagegaan hoe het er voor staat en wat nog nodig is of beter kan.

Uitvoering 25 trajecten in 2017/begin 2018

We willen zo snel mogelijk starten met de uitvoering van 25 trajecten Cliënten Vertegenwoordigen.

Voor wie

Deelname staat open voor zowel lokale als centrale cliëntenraden als voor locatiemanagers en zorgbestuurders.

Op verzoek, voorzien van een toelichting, kan het Cliënten Vertegenwoordigen traject worden ingezet om een ander Waardigheid en Trots thema dan hierboven beschreven handen en voeten te geven.

Kosten en inzet

Deelname is gratis.

De bijdrage vanuit de deelnemende locaties bestaat uit de persoonlijke motivatie en inspanning door deelname aan de verschillende gesprekken en de wil om tot uitvoering van  de vastgestelde Waarde-volle Zorg en Thuis Voelen Agenda over te gaan.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor deelname aan het traject tot en met 15 juli 2017 door een mail met uw naam, functie, e-mailadres, en telefoonnummer te sturen aan hettiwillemse@publicarea.nl.

Meer weten?

Hier vindt u de flyer voor meer informatie over het traject en de verschillende gesprekken die worden gevoerd. Heeft u nog vragen over het traject dan is Hetti Willemse (Publicarea) graag bereid u nader te informeren. Contact via hettiwillemse@publicarea.nl of tel: 06 5186 3416.


Update 8 november 2017 

Publicarea is gestart met het werven van deelnemers voor de training cliënten vertegenwoordiging.

In een training van twee dagdelen wordt geleerd hoe zelf ‘Waarde-volle zorg en Thuis voelen agenda’ trajecten te initiëren en te begeleiden. Het trainingsprogramma is gericht op het verbeteren van het woon- en leefklimaat in zorgcentra en het creëren van de condities voor een natuurlijke samenwerking tussen medewerkers, naasten en bewoners.
De training wordt gegeven door Tineke van den Klinkenberg en Hetti Willemse. Beiden hebben veel ervaring in de langdurige ouderenzorg. De training is door hen, via Publicarea ontwikkeld en meermaals uitgevoerd. Hetti en Tineke zijn de auteurs van de boeken ‘Thuis Wezen’, ‘Thuis Voelen’ en ‘Thuis Zijn’

De eerste training vindt plaats op de twee middagen van 24 januari en 8 februari 2018 De tweede training staat gepland op de middagen van
1 en 20 maart 2018.

Klik hier voor de flyer.

 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *