Het belang van lekkere en gezonde voeding

Lekkere, gezonde en veilige voeding is belangrijk voor het algehele welzijn en voor de weerstand van mensen. En een goede weerstand is weer van belang om het risico op besmetting met het coronavirus en andere virussen en infecties zo klein mogelijk te houden.

Cliëntenraden en voeding

Cliëntenraden hebben instemmingsrecht als het gaat om voedingsaangelegenheden. Ook kunnen cliëntenraden ongevraagd adviseren over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn, zoals in dit geval voeding. Een dergelijk advies mag niet genegeerd worden (H.III, art. 9, Wmcz2018). Je kunt dus als cliëntenraad daadwerkelijk invloed uitoefenen op  het beleid ten aanzien van de inkoop, bereidingswijze en opdienen van de maaltijden in de instelling of in het ziekenhuis.

OntZorgChefs en ZorgKoks  

Kees Jan Feiken, ‘OntZorgChef’ en ‘ZorgKok’ is graag bereid cliëntenraden te adviseren en ondersteunen om invloed uit te oefenen op goed, gezond en lekker eten voor zorgbewoners en/of thuiszorgcliënten, die het hard nodig hebben.

OntZorgen van eten

Een OntZorgChef is de missing link voor ‘lekker eten in de zorg’ en aldus voor ‘gezondere gezondheidszorg’.  Samen met de kok en omringd door aanvullende expertises en bestaande initiatieven, gaat de OntZorgChef voor lekkerder en gezond(er) eten in het verpleeghuis of ziekenhuis. Aan de hand van de aspecten Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijd
(SMART) gaat u samen bepalen of- en hoe cliënten lekker en gezond eten.

De OntZorgChef wil met beide handen helpen in plaats van alleen met de vinger te wijzen. Hij kent de meerwaarde van alle zorg) beroepen en brengt gewone, alledaagse,
lekkere gezonde voeding én de kok terug in de zorg instelling.

Zorgkoks spelen weer een rol

In de visie van Kees Jan staan OntZorgChefs en Zorgkoks weer aan het fornuis en zijn de linking pin in zorg organisaties.
OntZorgChefs zitten samen met zorginstellingen aan tafel, daar waar het werk gebeurt en beslissingen worden genomen om te zorgen voor Lekker & Gezond eten.

Terug naar de basis en zelf koken opnieuw introduceren in de zorg

OntZorgChefs en ZorgKoks zijn nodig om kant en klaar bewerkte etens-product zoveel mogelijk uit te bannen en terug te keren naar eerlijk en lekker koken en kopen.
Zij zijn tevens adviseurs, kennis- en gesprekspartners en verbindingsofficieren tussen cliënten/bewoners, cliëntenraden, zorgbestuurders en betrokken partijen ten aanzien van eten en drinken (zoals leveranciers).

Folder van Kees Jan Feiken over OntZorgChefs en ZorgKoks

 

 

 

 

 

 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *