De uitspraak ‘een leven blijven leren’ is op Coby Nell zeker van toepassing. Als bevlogen en nieuwsgierig persoon is ze door ‘Nederland zorgland’ getrokken en heeft ze vanuit de praktijk steeds nieuwe kennis en inzichten opgedaan. Een belangrijke mijlpaal in deze leer- en ontdekkingstocht was haar promotieonderzoek.

Coby is gepromoveerd op onderzoek over het organiseren van professionals die zich inzetten voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Haar inzichten combineert ze met afwisselende werkervaringen als sociaal werker, verandermanager en onderzoeker in zorg en welzijn en als docent in het hoger beroepsonderwijs. Haar rode draad is het organiseren van kwaliteit van zorg in dialoog met cliënten, professionals en bestuurders.

Nieuwsgierig leren
Van kinds af aan raakt Coby al betrokken bij ‘zorgen voor’ en de zorgsector. Haar oudere broer heeft een beperking. Coby: “Ik ben een jaar of zes jonger, toch voelde ik als kind al een sterke band. Zo kwam ik al vroeg in aanraking met de psychiatrie en gehandicaptenzorg. Een mooie sector waarbinnen met zorg voor de cliënt dagelijks het verschil wordt gemaakt.”

Deze betrokken manier van zorg verlenen trok Coby aan. Dus toen ze op haar zeventiende de kans kreeg voor een ‘leer-werktraject’ als verpleegkundige in de gehandicaptenzorg, ging ze aan de slag. “Het was een interessante combinatie van leren en werken. Waarbij ik de meeste tijd in de praktijk werkte. Daar heb ik gezien en ervaren hoe belangrijk het is dat je de cliënt zelf laat kiezen en meedenken in ‘zijn leefwereld’. Dit gaat over kleine dingen als wil iemand jam of pindakaas op zijn brood, maar ook over grote levensbepalende vraagstukken.”

Promotieonderzoek

Het belang van de cliënt centraal zetten, is altijd een belangrijke drijfveer gebleven. In haar hele carrière is Coby blijven leren. Coby: “Ik heb steeds nieuwe stappen gezet en kwam uiteindelijk ook uit bij het bestuurswerk. Dit bleek mij te liggen, waarna ik steeds meer werkzaamheden en functies ging combineren. In de praktijk ervoer ik een opkomst van verschillende stromingen. De bovenstroom van de grote kaders, managers, het beleid en de financiën tegenover de onderstroom van de professionals in het veld in directe verbinding met mensen.”

“Dit zijn professionals die ruimte nodig hebben en vaak naast eigengemaakte deskundigheid ook vanuit hun intuïtie werken. Beide stromingen zijn belangrijk voor goede en betaalbare zorgverlening. Voor mijn promotie heb ik onderzoek gedaan naar hoe deze perspectieven beter op elkaar kunnen aansluiten. Mijn hoofddoel was: een model samenstellen dat de onderstroom voor de bovenstroom goed inzichtelijk maakt. Mijn conclusie was dat dit niet mogelijk is. Zorg verlenen is mensenwerk wat zich niet alleen in een model met cijfertjes laat gieten. Daarom is het goed aandacht te hebben voor de onderstroom in contact met de praktijk en de cliëntenraad. Openstaan voor elkaars inzichten door alle partijen te betrekken, draagt bij aan een meer productievere medezeggenschap.”

Raad van Toezicht
Coby is blij dat ze vanuit haar ervaringen en onderzoeksachtergrond een bijdrage kan leveren aan NCZ als initiatief en netwerk. “Ik breng vooral mijn expertise en visie in over verandermanagement en het humanistische perspectief. Met andere woorden: hoe zorgen we ervoor dat de client en haar wensen ook echt gehoord worden? En hoe cliëntenraden nog meer proactief kunnen bijdragen aan de veranderingen in de zorgverlening en zorgorganisaties.”

“Ik verwacht dat hierin nog veel gaat gebeuren. Aan de ene kant door de nieuwe Wmcz2018. Aan de andere kant ben ik benieuwd of we door de coronacrisis anders gaan denken over de inrichting van onze zorg. De cliëntenraden hebben hierin een belangrijke en mooie rol!”

 

Vergelijkbare berichten

2 reacties

  1. Daar had ik graag meer over willen lezen in het interview met mw Nell, over de inrichting van de zorg in de (nabije) toekomst. Jammer dat daar niet naar gevraagd is!

    1. Geachte mevrouw Kerkhof-Mos, Jammer inderdaad! Het betreft hier een korte kennismaking omdat Coby Nell onlangs is toegetreden tot de Raad van Advies van NCZ. Maar ik wil uw vraag met alle plezier overbrengen aan Coby?
      Vriendelijke groeten, Marika Biacsics

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *