27-11-14 NCZ bij VWS

NCZ met afvaardiging te gast geweest bij Ministerie van VWS

Op 27 november jl. was NCZ met een afvaardiging van leden en voorzitters van (Centrale) Cliëntenraden, en een Ambtelijk Secretaris te gast op het Ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) om op de afdeling langdurige zorg te praten over de kwaliteit van zorg in verpleeghuizen en de rol, functie en taken van cliënten medezeggenschap daar bij.

Klik HIER voor de agenda en de deelnemerslijst.

De algemene conclusie ten aanzien van verpleeghuiszorg en de medezeggenschap is dat lokale cliëntenraden van verpleeghuizen op veel locaties qua niveau, bezetting, continuïteit en kwaliteit achteruit gaan doordat indicaties verhoogd zijn en de druk op mantelzorgers en vrijwilligers groter is geworden. De lokale cliëntenraden zullen ofwel de slag moeten maken (samen met de bestuurder(s)) naar ‘lokaal wat lokaal moet en centraal wat centraal kan’ ofwel naar leden werven van buitenaf op competenties en aan de hand van goede profielen. NCZ kan lokale cliëntenraden met raad en daad bijstaan en een coördinerende rol vervullen bij het zich laten inspireren/stimuleren door ‘best practices’ in andere verpleeghuizen. NCZ heeft een uitgebreid en groeiend aanbod aan cursussen, workshops, leergangen, masterclasses, themadagen en symposia voor (Centrale) Cliëntenraden en Ambtelijk Secretarissen/ Cliëntenraad Ondersteuners.

Ten aanzien van de cliënten medezeggenschap in verpleeghuizen zijn de volgende punten genoemd:

– Uitbreiding van bevoegdheden van Centrale Cliëntenraden binnen de WMCZ en mogelijke opvolging hiervan is nodig om de medezeggenschap goed vorm te kunnen geven in het huidige zorglandschap

– Ten gevolge van hogere ZZP’s ontstaat een mindere mondigheid en een grotere afhankelijkheid van cliënten in verpleeghuizen. Centrale Cliëntenraden, met een goede verbinding naar de lokale cliëntenraad(en) kunnen, als dit nodig is, dit ondervangen.

Ten aanzien van algemene cliënten medezeggenschap zijn de volgende punten genoemd:

-De begroting en het jaarplan zouden gekoppeld moeten worden om een goede vertaalslag te kunnen maken tussen kosten en inspanningen

-Het instemmingsrecht op de begroting zou van adviesrecht naar verzwaard adviesrecht moeten worden omgezet om te voorkomen dat het advies op de begroting een ‘wassen neus’ is.

-Het contact c.q. de communicatie tussen Raden van Toezicht en (centrale) Cliëntenraden kan veel beter en intensiever.

-Een onderdeel van een Igz controle zou een gesprek met de (Centrale) Cliëntenraad moeten zijn.

-De CQ Index mag afgeschaft worden! (unaniem) Daarvoor in de plaats geld beschikbaar stellen voor ‘gastvrijheid met sterren’ of onderzoek naar kwaliteit vanuit cliëntenperspectief.

Ook nog zijdelings genoemd: 

-Bestuurders die te veel verdienen zouden door gemeenten niet gecontracteerd moeten worden.

Er wordt nogmaals een soortgelijke dag georganiseerd met leden van NCZ wederom op initiatief van VWS

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *