Een veilige zorgrelatie gaat over het voorkomen van én het omgaan met grensoverschrijdend gedrag en mishandeling door professionals en vrijwilligers jegens een cliënt.

De Leidraad helpt om hiervoor beleid te maken. De leidraad sluit aan bij de Meldcode huiselijk geweld, die gaat over grensoverschrijdend gedrag en mishandeling door naasten.

De leidraad veilige Zorgrelatie

Doel van de Leidraad

De Leidraad is voor het maken van beleid in de organisatie(eenheid). Beleid om grensoverschrijdend gedrag of mishandeling door een professional of vrijwilliger jegens een cliënt te voorkomen. En beleid om eraan bij te dragen dat iedereen weet wat te doen, mocht zich dit onverhoopt toch voordoen.

De Leidraad is gemaakt voor de langdurige zorg. De aanbevelingen die erin staan zijn echter ook bruikbaar in andere sectoren.

Voor wie is de Leidraad

Initiëren dat er beleid en afspraken zijn in de organisatie om te werken aan een veilige zorgrelatie, is primair de verantwoordelijkheid van de bestuurder.

In situaties waarbij de Leidraad van toepassing is, is de verantwoordelijkheid van de organisatie een andere dan bij de Meldcode!

Het gaat in het kader van de Leidraad niet om situaties waarin naasten van de cliënt (potentiële) pleger zijn zoals bij de Meldcode, maar om professionals of vrijwilligers die werkzaam zijn voor de zorgorganisatie.

Opdrachtgever

De Leidraad is in 2014 ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
Relevante landelijke cliënten-, branche- en beroepsorganisaties deden mee in een klankbordgroep.
De Leidraad is in 2015 gemonitord en in 2016 en 2019 geactualiseerd. En nog altijd actueel.

In 2019 is de Wie-doet-wat-Wijzer toegevoegd aan de uitgewerkte versie van de Leidraad. De Wijzer geeft een overzicht van wat een ieder te doen staat.

Downloaden

Misschien ook interessant voor u:

Leidraad Veilige zorgrelatie geactualiseerd

Uitkomsten enquête door Investico over seksualiteit binnen de GGZ

Trouw onderzoekt grensoverschrijdend gedrag in de GGZ

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *