Bron: zorgvisie.nl

Door: Bart Kiers

Een Kamermeerderheid vindt dat het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) te strenge criteria hanteert om te bepalen welke zorgvragers toegang hebben tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Het CIZ weigert mensen die op een alarmknop kunnen drukken toegang tot de Wlz. Dat is nooit de bedoeling geweest, vindt de Tweede Kamer.

Horen mensen die zelf op een alarmknop kunnen drukken en thuis hulp kunnen afwachten nu wel of niet thuis in de Wlz of niet? Die vraag domineerde het Kamerdebat over de Wlz op 3 maart. Kamerleden hadden allemaal een brief gekregen van een cliënt met een zware zorgvraag die jarenlang zorg  kreeg vanuit de AWBZ. Volgens het CIZ hoort hij echter niet thuis in de Wlz, omdat hij zelf op een alarmknop kan drukken.

SP: ‘Mensen uit de Wlz geknikkerd’
Maar die werkwijze schiet een Kamermeerderheid van SP, D66, CDA, CU en regeringspartij PvdA in het verkeerde keelgat. SP en CDA wijzen erop dat staatssecretaris Martin van Rijn van VWS begin 2015 in de Kamer heeft verklaard dat ‘op een knopje kunnen drukken’ nooit een grond voor weigering tot toegang tot de Wlz kan zijn. ‘Mensen die levenslang zorg nodig hebben, worden uit de Wlz geknikkerd’, zegt SP-Kamerlid Renske Leijten. ‘Mensen moeten steeds langer wachten op een beslissing van het CIZ en het aantal mensen dat wordt toegelaten tot de Wlz daalt drastisch.’

D66 en CDA: alarmknop geen grond voor weigering Wlz
Ook CDA-Kamerlid Mona Keijzer CDA heeft een jaar geleden Kamervragengesteld over toegang tot de Wlz voor mensen die een op een alarmknop kunnen drukken. Zij had daarbij ouderen in gedachten die weliswaar op een knop kunnen drukken, maar wel kwetsbaar zijn omdat ze thuis kunnen vallen of anderszins zorg nodig hebben. D66 vindt dat het CIZ het toegangscriterium ‘eigen regie kunnen voeren’ op deze manier foutief interpreteert.  ‘Dit kan nooit een grond voor weigering zijn’, vindt D66-Kamerlid Vera Bergkamp. ‘Ik wil dat de staatssecretaris tegen het CIZ zegt dat dit niet kan.’

Van Rijn: niet ingaan op individuele casus
Van Rijn weigert in eerste instantie op deze individuele casus in te gaan. Het gaat volgens hem niet om de vraag of mensen de juiste zorg krijgen, maar alleen of de financiering vanuit de Wlz of uit de Zorgverzekeringswet (ZVW) moet komen. Kamerleden werpen tegen dat dit voor zorgvragers veel uitmaakt. In de ZVW moeten mensen elk jaar opnieuw aantonen of ze wel in aanmerking komen voor zorg. Dat zorgt bij zorgvragers voor veel onzekerheid en een jaarlijkse bureaucratisch circus. Oppositiepartijen CDA, D66 en de SP willen niet datzorgvragers van het kastje naar de muur worden gestuurd. Dat ze na een afwijzing door het CIZ de hele indicatiestelling opnieuw moeten doen bij zorgverzekeraars voor toelating tot de ZVW.

PvdA: alarmbel-casus zegt veel over systeem
PvdA-Kamerlid Otwin van Dijk, partijgenoot van Van Rijn, vindt de individuele ‘alarmbel’-casus reden om te onderzoeken of ‘dit is wat we wilden met de Wlz’. ‘Juist een individuele casus laat zien hoe het systeem in de praktijk werkt. Deze man heeft levenslang per week 25 uur zorg nodig.’ Met de steun van regeringspartij PvdA wijst een Kamermeerderheid de werkwijze van het CIZ af. Van Rijn zegt toe dat hij bij het CIZ navraag gaat doen over hoe de criteria worden toegepast, ook bij deze individuele casus. Dat gaat de SP niet ver genoeg gaan. Leijten kondigt een motie aan om het CIZ te corrigeren. Ze wil dat de andere partijen echt kleur bekennen.

CIZ wentelt af op intensieve kindzorg
Verwarring over welke zorgvragers toegang hebben tot de Wlz speelt ook bij jonge kinderen met vaak meervoudige beperkingen. Het CIZ stuurt die vaak door naar intensieve kindzorg. Dat valt onder de ZVW en dat betekent dat de ouders elk jaar opnieuw de indicatiestelling voor hun gehandicapte kind moeten doen. Ook dat leidt tot veel zorgen bij ouders en bureaucratische rompslomp. De PvdA wil dat er een apart toetsingskader komt voor deze doelgroep. Van Rijn gaat dat onderzoeken. Verder zegt hij toe dat er nog dit jaar meer duidelijkheid komt op grond van welke criteria ggz-cliënten toegang krijgen tot de Wlz. Ook laat hij het Centraal Bureau voor de Statistiek onderzoek doen naar de stapeling van eigen bijdragen, die met name de middeninkomens treft. Volgende week discussieert Van Rijn met de Kamer over zijn plannen voor een nieuwe bekostiging voor de ouderenzorg.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *