Het kwaliteitskader is de basis voor de dialoog, er komen regionale tariefpercentages en meerjarige overeenkomsten en er wordt gewerkt aan persoonsvolgende bekostiging. Dat zijn de belangrijkste randvoorwaarden die Zorgverzekeraars Nederland schetst voor de contractering van langdurige zorg voor 2018.

De zorgkantoren van de verschillende verzekeraars hebben samen de eerste contouren voor het landelijke kader voor de zorgcontractering 2018 opgesteld en gepubliceerd in het document ‘Samen waarde toevoegen voor klanten’.

Samenwerken

Er wordt gewerkt aan een landelijk kader voor de zorginkoop. Zorgkantoren willen meer samenwerken en werken op basis van vertrouwen. Regionale zaken krijgen een plaats in het beleid van de individuele zorgkantoren. Zorgkantoren en zorgaanbieders kunnen aanvullende afspraken maken over doelmatigheid.

De zorgkantoren sluiten zich ook aan bij het kwaliteitskader, dat in januari door het Zorginstituut Nederland werd gepresenteerd. Zelfanalyse en ontwikkelplannen komen te vervallen in de contractering voor 2018. De dialoog over kwaliteitsverbetering wordt in 2018 gevoerd aan de hand van nieuwe kwaliteitsrapporten. Zorgkantoren en IGZ gaan meer samen optrekken op het gebied van kwaliteitsverbetering, als deze onvoldoende wordt gerealiseerd.

Tarieven

De hoogte van het tariefpercentage wordt regionaal vastgesteld. Zorgkantoren gaan in 2018 niet onderhandelen op de normatieve huisvestingscomponent, maar sluiten dat voor de toekomst niet uit.

Zorgkantoren zijn voorts met VWS in overleg over de mogelijkheid van het instellen van een ontwikkelruimte om regionale knelpunten op te lossen en doorontwikkeling en innovatie te stimuleren. In het definitieve inkoopkader, dat op 1 juni 2017 wordt gepubliceerd, zal blijken of er in 2018 sprake kan zijn van deze ontwikkelruimte.

Persoonsvolgend

De vraag van de cliënt moet de drijvende kracht worden voor het scheiden van wonen en zorg en verdere vermaatschappelijking, zo staat in de contouren. De cliënt moet ook ervaren dat er een keus is; in de zorgaanbieder, de leveringsvorm en de zorgoplossingen. Zorgkantoren kiezen daarom voor persoonsvolgende bekostiging van de zorgaanbieders.

Met zorgaanbieders die in geheel 2017 een overeenkomst hebben, voldoen alle geschiktheidseisen en waarop geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn, willen zorgkantoren meerjarige contracten sluiten.

Stap

Brancheverenging ActiZ noemt de contouren van de Wlz-zorgcontractering “een stap in de goede richting”.  “Het is niet duidelijk hoe reëel de Wlz-tarieven 2018 worden”, stelt Actiz. “Dat hangt onder meer af of er additionele middelen voor verpleegzorg beschikbaar komen.”

 

Bron: skipr

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *