Het huidige systeem voor zorginkoop moet grondig worden herzien, vindt de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Zorgverzekeraars, het Rijk en gemeenten sturen nu vooral aan op goedkope zorg en daar wordt de zorg niet beter van, zegt de raad. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) pleit voor een vorm waarbij patiënten en cliënten samen met de zorgverlener, kunnen bepalen welke zorg zij nodig hebben en wie die zorg het beste kan geven. Patiënten en zorgaanbieders moeten de ruimte krijgen.

De zorginkoop zoals we die nu kennen heeft niet tot het gewenste resultaat geleid, namelijk het inkopen op kwaliteit. De vraag wat een patiënt in bepaalde situaties nodig heeft, is naar de achtergrond geraakt. De raad vindt dat het huidige systeem te veel administratieve kosten met zich meebrengt en uitgaat van wantrouwen in zorgaanbieders. Die zorgaanbieders moeten juist het vertrouwen krijgen dat ze samen met de patiënt het best weten wat passende zorg is, aldus de raad.

De RVS pleit voor een partnerschap tussen zorginkopers en zorgaanbieders. Het gaat erom samen op te trekken in het streven naar goede, passende zorg en te investeren in innovatie en preventie. Jaarlijks onderhandelen tussen zorginkoper en aanbieder over prijzen en volumes hoort daar niet bij. De Raad ziet in de praktijk al goede voorbeelden, bijvoorbeeld van meerjarenafspraken tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen. De raad vindt dit soort voorbeelden nog te vaak uitzonderingen, terwijl ze de norm moeten zijn.
Om dit te stimuleren doet de raad een aantal concrete aanbevelingen. Zo moeten partijen middelen en medicijnen streng blijven inkopen. En er zit winst in samenwerking, zoals een zorgverzekeraar die alle klinische acute zorg als regiovertegenwoordiger kan inkopen, zodat het goedkoper wordt. Ook vindt de raad dat gemeenten meer ruimte moeten krijgen om te experimenteren met maatwerk.

De aanbeveling doet de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in het recent verschenen advies: Zorgrelatie centraal. Partnerschap leidend voor zorginkoop.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *