Mensen met een verstandelijke beperking kunnen dag en nacht een beroep doen op Talant om hen te helpen hún leven te leiden, op hun plek in de samenleving. Talant biedt mensen met een verstandelijke beperking verschillende vormen van wonen, dagbesteding en waar nodig behandeling. Talant is er voor kinderen, volwassenen en ouderen.

Voor de Centrale Cliëntvertegenwoordigersraad (CCVR) van Talant wordt een Onafhankelijk voorzitter gezocht.
De CCVR Talant is de gesprekspartner voor het directieteam van Talant. Actuele onderwerpen en adviesaanvragen worden ca. 6 keer per jaar toegelicht in de overlegvergaderingen. De CCVR Talant belegt ca. 10 keer per jaar een eigen vergadering waarin adviesaanvragen worden besproken, lopende zaken aan de orde komen en periodiek een Nieuwsbrief wordt voorbereid.
Wij zoeken en onafhankelijke voorzitter die woont in het werkgebied van Talant maar niet betrokken is bij Alliade (of haar dochterorganisaties) als ouder/verwant, medewerker of via aan Alliade gelieerde organisaties.

Voor de onafhankelijke voorzitter van de CCVR zijn er ten opzichte van de leden een aantal specifieke taken:

  • Voorzitten van de CCVR vergaderingen;
  • In samenwerking met de ambtelijk secretaris het opstellen van de agenda;
  • Draagt zorg voor het functioneren als team van de Centrale Cliëntenraad en voor een goede verstandhouding met de bestuurder en het directieteam;
  • Opstellen van adviezen richting directie en Raad van Bestuur.

Voor een volledig overzicht van de vacature klikt u hier.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *