Yvonne Nijhuis, advocaat gezondheidsrecht bij Kienhuis Hoving, is de eerste spreker op het NCZ-symposium Van inspraak naar invloed. Zij staat stil bij de wettelijke kaders die de rechten van cliënten versterken. Hierbij zal ze het hebben over de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz), Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens (Wabv), Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), We Medezeggenschap Cliëntenrechten Zorg (concept WMCZ) en de verzekerdeninvloed binnen het Ambtelijk concept Zorgverzekeringswet. ‘Ik ga die wetten niet uitputtend behandelen want dat zou veel te ver voeren’, zegt ze, ‘ik zal er alleen een overzicht van geven. Natuurlijk zijn er al meer wetten die een rol spelen in de positie van de cliënt, zoals de Wet BIG en de WGBo, maar de laatste jaren is er veel meer aandacht gekomen voor kwaliteit, transparantie en governance.’

Zullen de nieuwe wettelijke kaders helpen om de positie van de cliënt verder te versterken? ‘Ja, voor een deel toch zeker’, zegt Nijhuis, ‘al zal het natuurlijk nog in de praktijk moeten blijken. De cliëntenraden kunnen er zeker een rol in spelen om te zorgen dat dit daadwerkelijk gebeurt. Hiervoor zullen ze hun eigen rol goed moeten innemen. Hiermee bedoel ik niet alleen hun wettelijke rol, maar ook hun informele rol voor de cliënt die vragen heeft.’

Op de vraag of de cliëntenraden de kracht hebben om dit te doen, antwoordt ze: ‘Een aantal wel, maar er zijn er ook waarvoor dat nog minder het geval is. Het is niet eenvoudig om als cliëntenraad die grote zorgorganisatie waarbinnen je functioneert weerwoord te bieden. De nieuwe wet WMCZ zal ze hierin hopelijk helpen, ik verwacht wel dat die dat zal doen.’

Meer weten? Kom naar het symposium Van Inspraak naar Invloed op 8 november in Soest

 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *