Vandaag, 21 mei 2019, heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wmcz2018 als hamerstuk afgedaan! Dit betekent dat er tijdens de plenaire vergadering niemand het woord wenste te voeren, en dat het wetsvoorstel zonder stemming is aanvaard.

Na ruim 20 jaren van onderzoek, veldwerk, consultatierondes, een gesneuveld wetsvoorstel en 10 jaar van intensief lobbyen door belanghebbende partijen, waaronder NCZ, is het nieuwe wetsvoorstel dus eindelijk aangenomen.

Nu gaat er een traject van start waarbij de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) verder moet worden uitgewerkt.

Een wet kan niet alles tot in de details regelen. In de wet staat welke onderdelen later nog verder uitgewerkt mogen worden in een AMvB.

Voordat de Wmcz2018 kan worden ingevoerd doorloopt het AMvB nog het volgende traject:

  • ambtelijke voorbereiding op het ministerie;
  • behandeling in ministerraad;
  • advies van Raad van State;
  • publicatie in het Staatsblad;
  • invoering van de wet.

Als dit alles heel vlot en voorspoedig verloopt zou de nieuwe wet met ingang van 1 januari 2020 kunnen ingaan. De verwachting is echter dat de nieuwe wet op 1-7-20202 zal ingaan.

Dit betekent niet dat cliëntenraden en zorgorganisaties tot die tijd niets hoeven te doen! Zodra de wet is ingegaan hebben cliëntenraden en zorgorganisaties 6 maanden de tijd om hun medezeggenschapsregeling op te stellen en vast te stellen. Bij sommige organisaties is dit slechts een kwestie van wat kleine aanpassingen, bij andere organisaties betekent dit een hele omslag van de medezeggenschapsstructuur en cultuur. Die 6 maanden zijn dan zo voorbij. Het is dus raadzaam om alvast te beginnen met het opstellen van de ‘medezeggenschapsregeling’ en om u te gaan verdiepen in wat de nieuwe Wmcz inhoudt, wat uw rol, taak, functie en positie wordt en wat uw rechten en plichten worden. Ook voor bestuurders, toezichthouders en managers betekent dit dat er dingen moeten worden aangepast en veranderd.

Wilt u meer weten: klik hier voor de workshop Wmcz2018

Klik hier voor de webfolder met 10 praktische punten uit de nieuwe Wmcz

Klik hier voor uitgebreide informatie over de Wmcz

 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *