Voortgangsrapportage Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg

Ministerraad akkoord met het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

13 dec Voortgangsrapportage Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de voortgangsrapportage Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

Klik hier om de brief in te zien

Geen reactie's

Geef een reactie

NCZ