Moties Bouwmeester aangenomen

12 mrt Moties Bouwmeester aangenomen

 

Op 23 februari jongstleden was NCZ bij het Algemeen Overleg Patiëntenrecht in de Tweede Kamer. Tijdens dat overleg zijn vooruitlopend op de nieuwe wet, de moties Bouwmeester aangenomen.

Het kamerstuk over de motie van het lid Bouwmeester over het starten van pilots met diverse patiënten- en cliëntraden en organisaties kunt u HIER inzien.

Het kamerstuk over de motie van het lid Bouwmeester over het in de praktijk testen op welke wijze patiënten en zorgverzekeraars elkaar kunnen versterken bij de zorginkoop kunt u HIER inzien.

Deze bovengenoemde moties zijn met een meerderheid van de stemmen aangenomen en zijn een goede boost voor de cliënten medezeggenschap. NCZ beraadt zich op dit moment hoe èn welke pilots er opgezet kunnen worden. Suggesties en medewerking zijn hierbij van harte welkom.

 

NCZ

Geen reactie's

Geef een reactie

NCZ